top of page
  • Writer's pictureAili Pesonen

Espoo jatkossa sivistyksen ja oppimisen kärkikaupunki ?Otsikon tavoite löytyy päivitetystä Espoo-tarinasta. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän budjettiehdotuksessa vuodelle 2022 todetaan myös, että “ Vuonna 2022 meidän on panostettava erityisesti koronasta toipumiseen ja varmistettava lasten ja nuorten hyvinvointi.”Kuinka nämä tavoitteet näkyvät kasvatuksen ja opetuksen toimialalla:

  • suomenkielisen opetuksen oppilasmäärä kasvaa n. 1,4 %

  • 23% oppilaista on vieraskielisiä

  • henkilöstöä vähennetään n. 55 henkilötyövuotta v. 2022.

  • säästöä saadaan vähentämällä niin sanottuja jakotunteja eli oppilaat opiskelevat useammin suuressa ryhmässä

  • avustajien määrä ei vähene, mutta oppilaita on enemmän ja erityisoppilaiden inkluusio laajenee, jolloin yksittäinen oppilas saa vähemmän avustajan apua

  • panostus kaupunginjohtajan esittämään lasten ja nuorten hyvinvointiin on 0,2 miljoonaa

  • sisäiset toimitilavuokrat nousevat n. 4.8 miljoonaa

  • koulujen kokoa kasvatetaan luopumalla pienistä yksiköistä (lakkauttamalla) ja suurentamalla yksiköitä


Toivon, että valtuustoryhmien neuvotteluissa suhtaudutaan vakavasti sekä Espoon asettamiin tavoitteisiin että viime aikoina julkisessa keskustelussa esillä olleeseen opetushenkilöstön uupumiseen.


Aili Pesonen

opettaja, evp


Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentarios


Post: Blog2_Post
bottom of page