top of page
  • Writer's pictureEspoon Keskusta

Espoon Keskusta esittää Tea Saarnialaa Uudenmaan Keskustan eduskuntavaaliehdokkaaksi


Espoon Keskusta esittää Tea Saarnialaa eduskuntavaaliehdokkaaksi Uudellemaalle. Keskustan Uudenmaan piiri nimeää uusia eduskuntavaaliehdokkaita Uudellemaalle syyskokouksessaan 8.10. Järvenpäässä.


Tea Saarniala on 50-vuotias kiinteistöalan ammattilainen toimien avainasiakaspäällikkönä (KAM) isännöitsijätoimistossa. Tea toimii myös esihenkilönä tiimille managereita, kiinteistösihteereitä ja vuokravalvojia, sekä kuuluu suurasiakkuuden johtoryhmään.

Politiikkaan Tea on lähtenyt halusta olla vaikuttamassa meidän jokapäiväiseen elämäämme. Perheyrityksensä osakkaana hän on oppinut kantamaan vastuuta tiukoissakin paikoissa. "Kun vastaat omalta osaltasi yrityksen toiminnasta, se antaa itseluottamusta ja kasvattaa hartioita kantamaan suurempaakin vastuuta ja politiikassa näitä ominaisuuksia tarvitaan" Tea summaa ajatuksiaan.

Tean viesti Uudellemaalle Äitinä lasten ja nuorten hyvinvointi on erittäin tärkeätä minulle. Politiikassa tulee huomioida, että se mitä päätämme tänään, vaikuttaa tavalla tai toisella lapsiimme ja heidän tulevaisuuteensa. Lasten ja nuorten pahoinvointiin tulee kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Meidän tehtävämme on huolehtia, että kunnilla on riittävät resurssit tuottaa tarpeeksi laadukkaita palveluita lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Myös elämänkaaren toiseen päähän, vanhustenhoitoon tulee varata tarpeeksi resursseja. Iäkkäät ihmiset ovat aikanaan olleet luomassa hyvinvointi -Suomea. Jokainen suomalainen saa arvoisensa vanhuuden.

Asumiseen liittyvät asiat ovat jo ammattinikin puolesta itselleni tärkeitä. Ukrainan sota on vaikuttanut merkittävällä tavalla asumiseen, nostamalla asumiseen kuuluvia hintoja merkittävästi. Kiinteistöjen omistajat kamppailevat kasvaneiden sähkölaskujen kanssa. Monet asunnon ostajat kamppailevat suurentuneiden lainanlyhennysten kanssa. Erilaisten komponenttien saatavuusongelmat hidastavat korjausrakentamista jne. Asumisen kulut tulee olla tulevaisuudessakin sillä tasolla, riippumatta asumismuodosta, että kaikilla ihmisillä on edelleen jonkinasteinen mahdollisuus valita itselleen ominainen asumismuoto ja asuinpaikka.

Tässä on niitä tärkeitä ydinasioita pähkinänkuoressa, jotka vaikuttavat useimpien meidän jokapäiväiseen elämäämme ja arjen toimivuuteen. Pienilläkin muutoksilla voi olla valtava vaikutus ja yhdessä voimme vaikuttaa vielä enemmän.


-Tea Saarniala, Espoo


Tutustu Teaan tarkemmin osoitteessa teasaarniala.fi

Post: Blog2_Post
bottom of page