top of page
  • Writer's pictureEspoon Keskusta

Kannanotto: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue myös suuri työnantaja

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aloittaessa suuri määrä kuntien työntekijöitä siirtyy hyvinvointialueen työntekijöiksi. Sote-työntekijöistä on jatkuva pula ja on ennakoitu, että henkilöstön saatavuus ja pysyvyys on yksi tulevaisuuden sote-palveluiden suurimmista ongelmista.


Espoon Keskusta vaatii, että soteuudistuksen edetessä henkilöstön hyvinvointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Palkkaukseen liittyvät ratkaisut tehdään valtakunnallisesti, mutta paljon on tehtävissä myös hyvinvointialueen sisällä. Käytännön työ on sote-alan ammattilaisten työtä, mutta aluevaaleilla valittavat päättäjät päättävät puitteet.


Espoon Keskustan puheenjohtajana jatkava, varavaltuutettu Tommi Halkosaari korostaa, että esimiestyö on keskeistä työssä viihtymisessä. Riittävä perehdytys ja jatkuva tiimin ja esimiehen tuki vaikeissa tilanteissa auttaa työssä jaksamiseen.


Vanhusten tuki ja hoiva on alue, jossa kotihoito ja liikkuvat palvelut ovat erityisen tärkeitä. Kodeissa käyvät hoitajat näkevät asiakkaan kokonaistilanteen ja esimerkiksi omahoitajan uupuminen on asia, josta heillä on usein selkeä näkemys. On siis erittäin tärkeää, että asiakkaiden kanssa työskentelevien viestit kuullaan ja niihin reagoidaan, -vaatii Espoon Keskustan varapuheenjohtajaksi valittu Eve Pakkanen.


Sairaalan on työnantajana huomioitava, että sote-työssä tehdään paljon keskeytymätöntä kolmivuorotyötä ja osa henkilöstöstä on samalla pienten lasten vanhempia. Työntekijöitä saapuu myös kaikista lähikunnista. Siksi Espoon Keskusta vaatii, että Espoon sairaalan henkilöstöllä, opiskelijat mukaan lukien, on jatkossa mahdollisuus pysäköidä ilmaiseksi työpaikalla ja henkilöstöllä on edelleen mahdollisuus työsuhdeasuntoihin.Espoon Keskustan syyskokous järjestettiin Espoon valtuustotalolla tiistai-iltana 26.10. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja valittiin uusi hallitus vuodelle 2022. Espoon Keskustan puheenjohtajana jatkaa Tommi Halkosaari. Varapuheenjohtajaksi nousee Eve Pakkanen ja hallituksen jäseniksi Challagali Sumalathi, Jenna Leppänen, Johanna Tikanmäki, Jyri Lehtinen, Päivi Koskinen, Reijo Stedt, Samuel Sylf, Tania Afrin, Terhi Sundström, Tommi Virtanen ja Vesa Sorasahi.

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page