top of page
 • Writer's pictureEspoon Keskusta

Keskustan ryhmäpuhe Espoon hyvinvointikertomuksesta ja -suunnitelmista


Keskustan ryhmäpuheen piti varavaltuutettu Tommi Halkosaari


Kokonaisuudessaan hyvinvointikertomuksesta ja suunnitelmista löytyy runsaasti tärkeitä havaintoja nykytilanteesta ja hyvin määriteltyjä toimenpiteitä. Keskustan valtuustoryhmän puolesta kiitän laaja-alaisesta ja tutkimuksiin perustuvasta valmistelutyöstä. Erityisesti pidämme tärkeänä, että suunnitelmien toimenpiteisiin on määritelty konkreettiset tavoitteet.


Espoon nopea kasvu

 • Espoo kasvaa tavoitteitaan nopeammin: viimeisen viiden vuoden aikana Espoo on ylittänyt MAL-sopimuksen asuntotuotanto- ja kaavoituksen tavoitteet reilusti.

 • Vähempikin riittäisi, ja sitä on myös Keskusta pitänyt esillä.

 • Kertomuksessakin todetaan, että nopea kasvu tuottaa kaupungille paljon haasteita, kun palvelujen tarjonta ei pysy kasvavan tarpeen ja kysynnän perässä.

 • Keskustan mielestä Espoon pitää ensisijaisesti huolehtia nykyisten asukkaiden palveluiden turvaamisesta, eikä piiloutua vauhdikkaan kasvun taakse.

 • Erityisesti huolissamme olemme vauhdilla pienentyvästä keskimääräisestä asuntokoosta. Yhä pienempien yksiöiden määrä on kasvanut erityisesti vuokra-asuntokohteissa. Samalla isompien perheasuntojen määrät ovat romahtaneet tai vähintäänkin asuntokoot supistuneet tarpeettoman ahtaiksi.


Lähiluonto

 • Lähiluonnon merkitys hyvinvoinnille nostetaan painokkaasti esiin myös hyvinvointikertomuksessa.

 • Lähiluonnon turvaaminen kasvavan Espoon kaavoituksessa on ollut Keskustan pitkäaikainen tavoite, johon on muilta ryhmiltä saatu vaihtelevasti tukea: toisilta enemmän, toisilta vähemmän.

 • On hyvä, että yhdeksi toimenpiteeksi on nostettu juurikin lähivirkistysalueiden sekä monimuotoisen lähiluonnon säilyminen.

 • On tärkeää, että lähiluonto on saavutettavissa kaikkialla Espoossa, eikä vain Keskuspuiston laidalla tai Pohjois-Espoossa.


Harrastukset

 • Keskusta haluaa painottaa harrastustakuuta eli Suomen mallia, jonka puitteissa jokaiselle lapselle ja nuorelle taataan harrastus. Tämä on Espoossa lähtenyt hyvin käyntiin: lähes jokaisella on kertomuksen mukaan viikoittainen harrastus.

 • Aikuisväestön liikkuminen on vähentynyt huolestuttavasti. Toivottavasti enää ei tarvitse kokea Espoon liikuntapaikkojen, kuten uimahallien, sulkemisia.


Osallisuus

 • Pidämme tärkeänä, että Espoo on viimein ottamassa asukkaiden osallisuuden tosissaan.

 • Paljon on toki vielä tekemistä ja kuten kertomuksessakin nostetaan esiin, myös koronapandemia on vaikuttanut olennaisesti osallisuustavoitteiden saavuttamiseen ja keinovalikoimaan.

 • Pelkillä sähköisillä kanavilla ei voida yksin korvata perinteisempiä kohtaamisia kaupunkilaisten kanssa.

 • Sähköistä osallisuustoimintaa ei toki tule haudata korona-tilanteen hellitettyä, sillä tämä tuo osallisuuden piiriin myös uusia asukkaita, jotka eivät välttämättä muuten fyysisiin tilaisuuksiin tulisikaan.

 • Asukkaiden osallistamisessa toimivatkin kaikkein parhaiten konkreettiset toimet, kuten osallistavabudjetointi, jota suunnitelmissa olikin ilahduttavasti nostettu keinovalikoimaan.

Ryhmäpuheen lisäksi varavaltuutettu Sofia Tuisku täydensi Keskustan kantoja omassa puheenvuorossaan:


Korona ja lapsiperheiden palvelut

 • Nyt aletaan vähitellen siirtää painopistettä koronan hoitamisesta koronapandemian seurausten hoitamiseen, esimerkiksi yksinäisyys, masennus ja ahdistus ovat lisääntyneet. Keskusta painottaa tukea mielenterveysongelmien hoitamiseen ja ennaltaehkäisyyn.

 • Vauvaperheiden kokema uupumus on kasvanut huolestuttavasti: Keskustan mielestä lapsiperheille on tarjottava varhaista tukea esim. kotipalveluiden ja perheneuvolan muodossa.

 • Tarvitaan siis tiivistä yhteistyötä Espoon ja uuden hyvinvointialueen välillä - onneksi hyvinvointialueenkin valtuutetuista suuri osa on espoolaisia, joten viesti varmasti kulkee.

 • Jos pandemiassa jotain hyvää oli, niin digitaalisten palvelujen lisääntyminen. Erityisesti haluamme tässä yhteydessä kiittää Espoon neuvolapalveluja, jotka ovat perustaneet chattikanavan auttamaan nopeissa kysymyksissä - enää ei tarvitse jonotella puhelimessa tai odottaa takaisinsoittoa, joka menee todennäköisesti ohi juuri silloin, kun kädet ovat kiinni kakkavaipanvaihdossa. Espoon neuvolapalvelut perustivat myös todella informatiivisen Instagram-tilin, joka on vielä uusi kanava tavoittaa espoolaisia lapsiperheitä.

 • Näitä hyviä käytäntöjä meidän espoolaisten kelpaa viedä myös hyvinvointialueelle.

Comentários


Post: Blog2_Post
bottom of page