top of page
  • Writer's pictureEspoon Keskusta

Keskustan ryhmäpuhe Taloudellisesti kestävä Espoo - tuottavuus- ja sopeutusohjelmasta

Espoon Keskustan varavaltuutettu Tommi Halkosaari piti ryhmäpuheenvuoron 13.6.2022 valtuuston kokouksessa.

Heti alkuun on mainittava, että Taloudellisesti kestävä Espoo -säästöohjelman neuvottelut olivat hyvän henkiset ja varmasti kaikissa puolueissa jaamme huolen Espoon talouden tilasta. Uskon, että yritimme kaikki löytää sopivaa kompromissia neuvottelujen loppuun asti. Tavoitteissa Espoo pyrkii kasvamaan maan nopeinta tahtia, mutta puhumme lähikoulujemme sulkemisesta. Mielestämme kasvavalle Espoolle tämä on todella ristiriitainen tavoite, joka lopulta nousikin usean puolueen kynnyskysymykseksi.


Mielestämme kaupungin talouden tasapainottamistoimia tulisi arvioida muillakin mittareilla kuin vain euron kuvat silmissä. Vaikutteita erilaisiin kestävyyttä kuvaaviin mittareihin voisi hakea vaikka valtuutettu Markkulan mainitsemista kestävän kehityksen tavoitteista, joihin Espoo on myös sitoutunut. Espoo on kaupunkina sitoutunut muutokseen, jonka tavoitteena on taata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät tai paremmat elämisen mahdollisuudet. Lähi- ja peruspalveluista leikkaamalla se ei tule onnistumaan.


Keskustalle keskeistä kaikessa politiikassa on lähipalvelujen turvaaminen tasapuolisesti kaikkialla Espoossa. Sen olemme äänestäjillemme luvanneet ja siitä pidämme kiinni. Siksi emme enää voi hyväksyä päivitettyä Taloudellisesti kestävä Espoo -säästöohjelmaa esitetyssä muodossa. Tästä huolimatta olemme huolissamme Espoon kaupungin talouden tilasta ja pidämme kaupungin talouden tasapainottamista tärkeänä. Siksi kannatan vaihtoehtoista esitystä 8.4 TakE-ohjelmaksi, jossa pohjana on edelleen Espoon kaupungin talouden saattaminen tasapainoon, mutta kaikilla mittareilla kestävämmin. Se on juuri se valtuutettu Sistosen peräänkuuluttama esitys vaihtoehdosta jota kukaan meistä neuvotteluista lähteneistä puolueista ei ole tehnyt.


Lyhyesti vielä sanon, että kotihoidon tuen Espoo-lisän keston leikkaus kokonaisella vuodella on suuri virhe tilanteessa, jossa lapsiperheet ovat tiukilla, eikä varhaiskasvatuksessa ole nykyiselläänkään riittävästi henkilökuntaa. Meidän mielestämme tämä ei ole inhimillisesti muttei myöskään taloudellisesti järkevää. Iloitsemme kuitenkin siitä, että pitkäaikainen tavoitteemme sisarusperusteen poistamisesta on menossa nyt joka tapauksessa läpi. Se nostaa vanhempien sisarusten varhaiskasvatuksen- osallistumisastetta, mutta myös osaltaan tukee vanhempien jaksamista.


Lopuksi en voi kuin Ihmettellä miksi TakE-ohjelmassa huomioidaan tulopuolta varsin rajoitetusti, enemmän kuin alkuperäisessä ohjelmassa, mutta silti rajoitetusti. Esimerkiksi kaupungin omistamia varsin merkittävän kokoisia ja viime vuosina myös hyvin tuottoisia rahastoja ei mainita lainkaan. Rahastoissa on kuitenkin jemmassa espoolaisten rahoja, joten voisi kuvitella, että niitä käytettäisiin juuri espoolaisten peruspalveluihin, niistä leikkaamisen sijasta.


Commentaires


Post: Blog2_Post
bottom of page