top of page
  • Writer's pictureSara Saramäki

Keskustan ryhmäpuheenvuoro Espoon arviointikertomuksesta ja tilinpäätöksestä vuodelta 2022

Päivitetty: 16. toukok. 2023


Keskusta nostaa esiin kolme Espoon kasvuun liittyvää tavoitetta, jotka eivät ole viime vuonna toteutuneet.

1) "Espoo kasvaa kestävästi." Ei ole toteutunut.

Espoolaisten tyytyväisyys asuinalueidensa viihtyvyyteen on laskussa. Tiivistysrakentamisessa on riski lähimetsien menettämisestä. Siksi Espoon Keskusta vaatii malttia Espoon kasvuvauhtiin. Espoo on viime vuosina kaavoittanut ja tänne on rakennettu reilusti yli MAL-sopimuksessa vaaditun määrän. Siksi meillä Espoossa olisi hyvin varaa hidastaa tahtia. 2) "Palvelutuotanto kehittyy asukas- ja asiakaslähtöisesti ja kustannusvaikuttavasti monituottajamallia hyödyntäen." Ei ole toteutunut tai ei ole pystytty arvioimaan.

Varsinkin uusilla alueilla palvelut eli esimerkiksi koulut ja päiväkodit rakennetaan reilusti jälkijunassa verrattuna asuntotuotantoon. Siksi espoolaisilla on hankaluuksia muun muassa saada lapsensa lähipäiväkotiin tai edes kohtuullisen matkan päähän varsinkin, jos lapsi aloittaisi päiväkodissa muulloin kuin elokuussa. PPP-mallilla eli yritysten kanssa yhdessä on saatu nopeasti rakennettua kipeästi tarvittavia kouluja ja päiväkoteja. Tarkastuslautakunta on jo pitkään vaatinut arviota myös siitä, onko malli todella niin kustannustehokas Espoolle kuin miten sitä on markkinoitu. 3) "Tilapalveluiden investoinnit eivät ole toteutuneet valtuuston asettamassa aikataulussa eikä budjetissa."

Viime vuodelle oli varattu yli 100 miljoonaa euroa investointirahoja koulujen ja päiväkotien korjauksia ja uudisrakentamista varten. Siitä käytettiin vain 52 miljoonaa euroa. Loput jätettiin käyttämättä, koska rakennusalan kustannukset nousivat niin paljon. Sinänsä ihan fiksua olla rakentamatta ylihintaan. Tuo viime vuonna käyttämättä jätetty vajaa 50 miljoonaa euroa investointirahaa ei kuitenkaan siirry tuleville vuosille, vaan vuosittain meitä sitoo valtuuston päättämä investointikatto. Siksi pahimmillaan tästä seuraa dominoefekti, jossa kiireesti tarvittavia koulu- ja päiväkotihankkeita lykätään hamaan tulevaisuuteen. Jo tälläkään hetkellä kaikki lähivuosina Espoossa tarvittavat koulut ja päiväkodit eivät ole mahtuneet 10 vuoden investointisuunnitelmaan. Ikävänä esimerkkinä on hätäisellä aikataululla vailla asukkaiden ja sidosryhmien kuulemista esitelty suunnitelma Keran uuden koulun perustamisesta jo ensi vuonna 2024 vanhaan toimistorakennukseen Kutojantielle. Pahimmillaan opettajat joutuisivat opettamaan näissä väistötiloissa reilusti yli kymmenen vuoden ajan. Kutojantien tilat ovat olleet pitkään väistötilakäytössä eri kouluilla. Jos Kutojantielle nyt perustetaan kokonaan uusi koulu, miten ratkaistaan väistötilojen tarve jatkossa? Peruskorjauksia on jonossa iso liuta ja sisäilmaongelmista johtuvia hätäväistöjäkin tulee aina yllättäen. Kilon alueen perheet ja opettajat eivät ymmärrettävästi ole suunnitelmista innoissaan, vaan haluavat, että muita vaihtoehtoja selvitetään. Keskusta toivoo, että seuraavissa budjettineuvotteluissa keskustellaan vakavasti koulujen ja päiväkotien investointisuunnitelmasta. Uusille ja korjatuille tiloille on kasvavassa Espoossa huutava tarve, joten rahat on löydettävä. Vuosia sitten lukittu investointikatto ei enää vastaa kasvavan kaupungin palvelutarpeen realismia. Lopuksi on todettava, etteivät pränikät koulu- ja päiväkotirakennukset tietenkään riitä. Espoossa henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on heikolla tolalla sekä varhaiskasvatuksessa että kouluissa. Henkilöstöpula on krooninen: väkeä lähtee pois, eikä uusia saada tilalle. Henkilöstön palautetta ja toiveita on kuunneltava ja tilanteeseen on saatava ratkaisuja.


Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Sara Saramäki

Espoon kaupunginvaltuuston kokous 15.5.2023

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page