top of page
  • Writer's pictureLinda Kupila

Koulujen pihoista lähiliikuntapaikkoja

Koulujen pihoja tulisi parantaa ja niihin tulisi kunnolla panostaa. Virikkeellinen koulun piha aktivoi lapsia ja nuoria liikkumaan, harjoituttaa motorisia taitoja, opettaa havainnoimaan ympäristöä ja mahdollistaa sosiaalista kanssakäymistä eri oppilaiden välillä.


Lasten ja nuorten tulisi fyysisen aktiivisuuden suositusten mukaan liikkua 1–2 tuntia päivässä. Liikunnan ei tarvitse olla yhtäjaksoista, vaan koostua esimerkiksi 10–15 minuutin liikuntahetkistä. Välitunneille olisi tärkeää mahdollistaa tällaisia hetkiä, sillä tutkimuksen mukaan vain kolmasosa lapsista ja nuorista, ja vain joka kymmenes 15-vuotias saavutti liikuntasuosituksen (LIITU 2018). Sen lisäksi ruutuaika ja paikallaan olo on lisääntynyt.


Tiedämme, että varhain opittu myönteinen suhtautuminen liikuntaan kantaa aikuisiälle asti ja auttaa omaksumaan liikunnallisen elämäntavan. Se on tärkeää, sillä liikunta vahvistaa lihaksistoa ja luustoa, kehittää aerobista kestävyyttä, parantaa tasapainoa, koordinaatiota, nopeutta ja ketteryyttä, ehkäisee sairauksia, virkistää mieltä, antaa iloa, edistää minäkuvaa, kehittää vuorovaikutustaitoja, auttaa oppimisessa ja niin edespäin.


Koulujen pihojen ei kuitenkaan tulisi olla pelkästään lapsille ja nuorille suunnattuja, vaan niistä voitaisiin tehdä koko kaupungin lähiliikuntapaikkoja. Koulut ovat kaikille asukkaille helposti saavutettavia, sillä niitä löytyy jokaiselta Espoon asuinalueelta. Pihoilla voisi olla esimerkiksi skeittauspaikka, ulkokuntosali, ministadion, tasapainoratoja, keinuja ja sellaisia asioita, jotka innostavat kaikenikäisiä liikkumaan matalalla kynnyksellä. Esimerkiksi tasapainoa harjoituttava rata olisi erittäin tärkeä myös ikäihmisille liikkumiskyvyn parantamiseksi ja kaatumisten ennaltaehkäisyksi. Kouluaikana pihat olisivat tietenkin vain koululaisten käytössä, mutta kouluajan ulkopuolella se olisi helposti saavutettava liikuntapaikka, jonka ideointiin pitäisi osallistaa niin oppilaat kuin muutkin asukkaat. Panostamalla koulujen pihoihin mahdollistamme kaupunkilaisten liikkumisen ja tuomme lisää energiaa Espooseen.


Linda Kupila (kesk. kuntavaaliehdokas)

liikuntatieteiden maisteri,

liikunnan ja terveys-tiedon opettaja,

fysioterapeutti (AMK)


Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page