top of page
  • Writer's pictureEspoon Keskusta

Lähikouluilla on paikkansa Espoossa

Päivitetty: 17. toukok.

Lahnuksen koulun säilyttäminen osana Espoon kouluverkostoa on tärkeää paitsi alueen asukkaille myös koko kaupungin tulevaisuuden kannalta. Espoon Keskusta puolustaa Lahnuksen koulun säilyttämistä ja vaatii, että Espoon kaupunginhallitus päättää turvata koulun jatkon.


Pienessä lähikoulussa voidaan rakentaa vahvaa yhteisöllisyyttä, pitää ryhmäkoot pieninä ja huomioida yksittäisten oppilaiden tarpeet, sekä ennen kaikkea puuttua kiusaamiseen aivan eri tavalla kuin isoissa yksiköissä. Tällainen yhteisöllisyys on korvaamaton osa lasten kasvua ja kehitystä. Onkin erittäin surullista huomata miten tällainen täysin toimiva kouluympäristö halutaan lakkauttaa. 


Vuosittain Espoossa kamppaillaan tiukan investointikaton kanssa, joka vaikuttaa koulujen ja päiväkotien rakentamiseen. On kuitenkin olennaista ymmärtää, että jatkuvasti kasvavassa kaupungissa koulupaikkojen tarve ei ole vähenemässä, eikä yhdenkään toimivan koulun lakkauttaminen ole millään mittarilla aidosti kestävä ratkaisu.


Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavassa ja Espoon yleiskaava 2060 -luonnoksessa Lahnuksen alue on merkitty kasvavaksi pientaloalueeksi. Pientalovaltaiset alueet ovat Espoon lapsirikkaimpia alueita ja vähäisetkin lähipalvelut, kuten oma lähikoulu, ovat olennaisia koko kaupunginosan luonteelle.


On tärkeää, että Espoossa panostetaan koulutukseen ja varmistetaan, että jokaisella alueella on mahdollisuus saada laadukasta opetusta lähellä kotiaan. Lahnuksen koulun säilyttäminen olisi askel oikeaan suuntaan kohti inhimillisen kokoisia oppimisympäristöjä ja vahvempaa yhteisöllisyyttä Espoossa.


Keskustan Espoon valtuustoryhmä

Sara Saramäki, valtuutettu

Tommi Halkosaari, valtuutettu

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page