top of page
  • Writer's pictureMatias Ollila

Lähipalvelut paremmaksi


Lähipalvelujen parantaminen on keskustan keskeisin tavoite tulevissa aluevaaleissa Espoossa. Lääkäriin pitää päästä kaikkialla Espoossa nopeammin. Nykyiset jopa kuukausien jonotusajat ovat espoolaisten väärinkohtelua.


Aluevaalien myötä toteutettava sote-uudistus on parannus, joka parantaa espoolaisten tasa-arvoa. Lääkäriin pääsyn ei pidä olla postinumerosta tai lompakon paksuudesta kiinni.


Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastuspalvelujen turvaaminen lähipalveluina on tavoite, joka Espoossa tarkoittaa lähipalvelujen saatavuutta kaikissa kaupunginosissa. Terveydenhuollossa lähipalvelut ovat tärkeä keino purkaa ja ennaltaehkäistä hoitojonojen syntymistä. Siksi lähipalvelujen saatavuuden pitää olla kunnossa.


Kaupungeissa perusterveydenhoidon palveluja on paljon tarjolla, kun huomioidaan yksityisen sektorinkin palvelutarjonta. Siellä palvelusetelit tulevat todennäköisesti olemaan osa lähipalvelujen ratkaisua.


Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella ja Espoossa pitää tulevaisuudessakin hyödyntää enenevissä määrin liikkuvia palveluja, jotka tuovat esimerkiksi lääkäri-, terveydenhoitaja- ja laboratoriopalvelut lähelle ihmistä.


Matias Ollila

puheenjohtaja

Leppävaaran keskusta


Julkaistu Länsiväylässä 15.12.2021

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page