top of page
  • Writer's pictureSeppo Salo

Länsiväylä mielipide: Erinomaista, että saamme Pohjois-Espooseen omakotitontteja

Päivitetty: 6. marrask. 2020

Espoo tarvitsee ehdottomasti lisää hyvin toimeentulevia lapsiperheitä. Tällä hetkellä ongelmana on, että heitä kiinnostavia omakoti-, paritalo- tai rivitalotontteja ei ole saatavilla kysyntää vastaavasti. Siksi on tärkeää, että Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksessa (poke) on lisätty pientalovaltaiselle rakentamiselle osoitetut A3-alueet sekä kyläalueita verrattuna aikaisempaan kaavaluonnokseen.


Siispä poken pohjoisosat on pidettävä pientalovaltaisina kylinä, joissa on kyläkeskukset lähikauppoineen pyöräily- tai kävelymatkan etäisyydellä pientaloista. Pientalot voidaan sijoittaa paremmin sinne metsien keskelle kuin kerrostalot. Hulevedet voidaan usein hoitaa omilla tonteilla ilman hulevesiviemäreitä.

Kerrostalojen paikka on raideliikenneasemien läheisyydessä.


On parempi liikenteen päästöjen kannalta, että nämä hyvin toimeentulevat ihmiset asuvat Espoossa kuin että he asuisivat Nurmijärvellä. On tärkeää kehittää kyliä lähikauppoineen ja kaikkia suuralueita niin, että ne ovat työpaikkaomavaraisia ja sieltä löytyy päiväkoti- ja peruskoulu ja 2. asteen koulutuspaikat, harrastuspaikat ja kaupungin palvelut sekä kauppakeskus. Näin vähennämme liikkumista moottoriajoneuvoilla. Mikroyritysten työpaikatkin ovat tulevaisuudessa niiden omakotitalojen yhteydessä.


Seppo Salo , Espoon ympäristölautakunnan jäsen (kesk.)


コメント


Post: Blog2_Post
bottom of page