top of page
  • Writer's pictureEspoon Keskusta

Naomy Hyvönen Uudenmaan Keskustan eduskuntavaaliehdokkaaksi


Keskustan Uudenmaan piiri nimesi ensimmäiset eduskuntavaaliehdokkaansa Uudellemaalle vuosikokouksessaan 27.4. Ensimmäinen espoolainen eduskuntavaaliehdokas on Naomy Hyvönen.


Naomy Hyvönen on 44 vuotias, kestävän kehityksen ja viestinnän asiantuntija, yrittäjä sekä kahden kouluikäisen lapsen äiti Espoon Nuottalahdesta. Lähellä Naomyn sydäntä ovat ammattitaustansakin vuoksi kestävän kehityksen mukaisten tavoitteiden tuominen mukaan päätöksen tekoon, kuin myös ilmastonmuutoksen huomioiminen.


Hyvönen rohkaisee omalla esimerkillään naisia ja nuoria ajattelemaan innovatiivisemmin ja pyrkimään myös johtotehtäviin. Hänellä on myös ollut ilo opettaa kuudennen luokan oppilaita Espoossa ja hän arvostaakin ammattitaitoisten opettajien ja välittävien vanhempien ahkeraa työtä seuraavan sukupolven vahvistamiseksi ja kasvattamiseksi.


Naomy myös toivoo, että sote-alan hoitajien kriisi saadaan ratkaistua nopeasti. Samalla hänen mukaan koko hoitoalan työolosuhteita tulisi kaikin keinoin pyrkiä parantamaan, palkkauksen korottamisen lisäksi. Lisäksi Naomy lisäisi maahanmuuttajien osallisuutta suomalaiseen kulttuuriin ja pyrkisi tarjoamaan uusia työmahdollisuuksia koulutustason mukaan.


Naomyn viesti Uudenmaan Keskustalaisille


Hyvät Uudenmaan Keskustalaiset,


Kiitos luottamuksesta ja siitä, että valitsit minut ehdokkaaksi ensi vuoden eduskuntavaaleihin. Se on suuri kunnia, vaikka se vaatii kovaa työtä, jonka minä ja muut ehdokkaat saavutamme vain yhdessä teidän kanssanne. Olen todella kiitollinen tästä mahdollisuudesta! 🍀💚


Kuten jotkut teistä tietävät, olen osa Alliance Of Her academyä, joka on osa Aldea. Vilpittömät kiitokset Keskustapuolueelle ja erityisesti Riikka Pakariselle, jotka suosittelivat minua alkujaan Alliance Of Her -opintoihin. Osana opintojani olen toteuttamassa hanketta, jonka tavoitteena on luoda ‘valtatie’ Uudenmaan asukkaiden ja politiikan välille, sekä samalla nostaa Keskustan asemaa Uudellamaalla. Kuten tiedätte, suosiomme tällä alueella ei ole korkea, ja meidän etumme on saada selville, miksi ihmiset haluavat antaa äänensä muualle, mutta myös miksi monet jättävät kokonaan äänestämättä.


Hankkeeni keskittyy Uudenmaan väestö-segmentin osallistamiseen, joka koostuu maahanmuuttajista (mukaan lukien pakolaiset), pienituloisista perheistä ja äänioikeutetuista nuorista aikuisista (18-30v), jotka eivät ole korkeakouluopinnoissa.

Hankkeeni tavoitteena on luoda silta tähän ryhmään kuuluvien ihmisten välille Suomen ja Euroopan ajankohtaisten politiikan kanssa, tavoitteena auttaa heitä olemaan tietoisempia ja integroitumaan paremmin omilla alueillaan.

Toinen tärkeä tavoitteeni on edistää terveempiä, onnellisempia ja yhtenäisempiä perheitä ja yhteisöjä Uudellamaalla, sekä lisätä Keskustan näkyvyyttä tällä alueella. Tässä osassa Suomea on suurin väkiluku ja suurin maahanmuuttajien prosenttiosuus Suomessa. Eräs vakava, erityisesti Espoon ja Helsingin ongelma on ollut korkeakoulun jälkeen maasta lähtevien maahanmuuttajien suuri määrä sopivan työpaikanja yhteiskuntaan integroitumisen puutteen vuoksi.


Tämä on saanut heidät tuntemaan itsensä syrjäytyneiksi ja välinpitämättömiksi yhteiskunnallisista asioista. Alueella asuu myös suuri joukko pienituloisia perheitä ja nuoria aikuisia, jotka eri syistä, kuten alhainen tulotaso, koulutuksen puute ja muut asiaan liittyvät ongelmat, eivät osallistu äänestykseen ja tuntevat olevansa syrjäytyneitä poliittisista asioista Suomessa ja EU:ssa.

Uskon, että puolueemme voi muuttaa tämän tilanteen.

Perheet ovat olennainen osa yhteiskuntaamme - kulttuuritaustasta riippumatta. Nuoret ovat kansakuntamme tulevaisuus. Meidän etujemme mukaista on saada nämä ihmisryhmät tietoisiksi siitä, että Keskustan toiminta tähtää heidän elämänsä parantamiseen.


Jotta projektini onnistuisi, vierailen seuraavien kuukausien aikana (tämän ja lokakuun välisenä aikana) useissa Uudenmaan yhteisöissä puhumassa julkisissa tiloissa, kuten kirjastoissa ja nuorisotaloissa. Olisin iloinen, jos mukanani olisi joku teistä ja merkittävällä tavalla muutkin eduskuntaehdokkaat.


-Naomy Hyvönen, Espoo


Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page