top of page
  • Writer's pictureAili Pesonen

Ovatko palvelut Espoon perinteisissä lähiöissä vaarassa, kun viittä kaupunkikeskusta korostetaan?


Espoon kaupunginhallitus kehotti tammikuussa terveystointa tekemään selvityksen Suur-Leppävaaran alueen terveyspalveluista tulevaisuudessa. Lähes vuosi siinä meni ja varsinkin Viherlaaksossa selvitystä oli odotettu innokkaasti. Selvityksen tarve syntyi Viherlaakson terveysaseman siirtyessä väistöön Kiloon. Siirto merkitsi koko yli 19 000 asukkaan jäämistä ilman lähipalveluja.


Niinhän siinä kävi kuin pelättiin. Selvitys ei tuonut mitään selvyyttä Viherlaakson alueen palveluista.

Selvitykseen liittyi kysely, jonka terveystoimi oli tilannut Taloustutkimukselta loka-marraskuussa 2020. Kyselyssä palveluiden tarjoamisesta kysyttiin 502 asukkaalta ja lisäksi puhelimitse syvähaastattelulla 14 asukkaalta. Selvityksessä ei kerrota, kuinka moni vastaajista oli Viherlaakson palvelualueelta, siis Viherlaaksosta, Lippajärveltä, Laaksolahdesta tai Lähderannasta. Samoin taustatekijöistä jää kertomatta vastaajien ikäjakauma.


Kysely oli laadittu niin, että laajan palvelutarjonnan sotekeskus, joka kuvauksen mukaan on auki lähes aina, saadaan vaikuttamaan erittäin positiiviselta vaihtoehdolta. Lähipalvelut kuvataan suppeiksi ja rajallisesti auki oleviksi.


Toiseksi kyselyn tulkinnan mukaan jopa Viherlaakson alueen +65-asukkaat kannattavat yhtä sote-keskusta, vaikka sinne olisi pitempi matka. Haluaisin tietää, osallistuiko kyselyyn todellakin tilastollisesti riittävä määrä Viherlaakson yli 65-vuotiaita asukkaita. Alueen Facebook-ryhmässä käydyn keskustelun mukaan näin ei todellakaan ollut.


Kolmanneksi ilmeisesti korkeimman hyväksymispistemäärän kyselyssä saa vaihtoehto: ”Suur-Leppävaaran alueella olisi muutamia eri asiakasryhmien palvelutarpeeseen suunnattuja laajan palveluvalikoiman toimipisteitä.” Viherlaakson väistöön siirretyllä terveysasemalla oli varsin laaja palvelutarjonta. Siellä oli terveyskeskus, Hus-laboratorio ja kotipalvelun toimipiste. Miksi sellaista ei voisi jatkossakin alueella olla? Leppävaaran alueella terveyspalvelut ovat jo nykyisin pahasti ruuhkautuneet. Onko palvelujen keskittäminen paras tae sujuvasta palvelusta?


Onko niin, että Espoon viiden kaupunkikeskuksen korostaminen johtaa palvelujen alasajoon viihtyisissä perinteikkäissä lähiöissä?


Aili Pesonen

sihteeri

Viherlaaksolaiset ry


Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page