top of page
  • Writer's pictureEspoon Keskusta

Pääkaupunkiseudun kestävä kaupunkikehitys –työ keskustalaisen yhteistyön tiivistämiseksi aloitettiinKeskustan varapuheenjohtaja, Kaupungissa on Keskusta -verkoston vetäjä, Riikka Pakarinen kutsui pääkaupunkiseudun suurten kaupunkien keskustalaisia Apollolle maanantaina 8.1.2021. Tapaamisen ytimenä oli keskustalaisen kaupunkityön tiivistäminen pääkaupunkiseudun alueella.

”Keskustalla on haasteita saada suurissa kaupungeissa sanomaansa läpi, joten yhteistyölle on tilausta. Olikin hienoa huomata, miten positiivisesti ja innokkaasti paikalle saapuneet toivat ideoivat ja ottivat osaa keskusteluun”, tapaamisen puheenjohtajana toiminut Riikka Pakarinen toteaa.

Runsaan ja idearikkaan keskustelun lopuksi sanomaksi – ja samalla pk-seudun yhteistyön pohjaksi – tiivistyi pääkaupunkiseudun kestävä kaupunkikehitys. Kestävään keskustalaiseen kaupunkikehitykseen kuuluu olennaisesti keskustalaisten arvojen mukaiset luontoarvot, eli aitovihreä linja, kotimainen puhdas ruoka sekä pääkaupunkiseudun kasvaminen kohtuullisella ja kestävällä tavalla.

Pääkaupunkiseudun kestävään kaupunkikehitykseen kuuluu lisäksi myös mikroyrittäjien tukeminen. Usein pien- ja mikroyritykset jätetään kehitys- sekä taloussuunnitelmien ulkopuolelle, vaikka niiden vaikutukset kansantalouteen ja hyvinvointiin ovat erittäin merkittäviä.

Kestävään kaupunkikehitykseen kuuluu olennaisesti myös maahanmuuttajien kotouttamisen ja yhteiskuntaintegraation tukeminen huomattavasti nykyistä paremmin. Erityisesti maahanmuuttajanaisten kielen oppimisen sekä työelämään pääsemisen eteen on tehtävä entistä enemmän töitä.

”Meillä on pk-seudulla mahtava porukka keskustalaisia, joiden kanssa saadaan varmasti aikaan erinomaista kaupunkipolitiikkaa sekä hedelmällistä yhteistyötä. Hienoa, että saatiin potkaistua homma käyntiin”, toteaa Riikka Pakarinen lopuksi.

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page