top of page
  • Writer's pictureRiikka Pakarinen

Riikka Pakarinen: Pitkäjärven ja Lippajärven kunnostustoimenpiteet ja niiden toteutus

Päivitetty: 5. marrask. 2020Valtuustokysymys

27. tammikuuta 2020


Pitkäjärven ja Lippajärven tila on ollut kriittinen jo pitkään. Järvien virkistyskäyttö on viime kesinä ollut vähäistä pahentuneen leväongelman vuoksi.


Kaupunki on sitoutunut järvien kunnostamiseen ja tilasi toimenpidesuunnitelman Vahanen Environment oy:ltä. Selvitys valmistui 29.4.2019.


Tutkimuksessa selvitettiin Lippajärven ja Pitkäjärven hajakuormitus sekä laadittiin järville kunnostussuunnitelmat. Tavoitteena molempien järvien tilan parantaminen välttävästä hyvään v. 2027 mennessä ja virkistysarvon lisääminen. Tämän lisäksi tutkimuksessa arvioitiin vuosina 1997-2018 tehtyjen hoitotoimenpiteiden – ilmastuksen ja hoitokalastuksen – vaikuttavuutta ja luotiin suuntaviivat kunnostukselle.


Toimenpide ehdotuksina esitettiin Lippajärven osalta mm kesäaikaisen ilmastuksen lopettaminen sisäisen kuormituksen vähentämiseksi. Koekalastus ja eläinplanktonselvitys – hulevesiselvitys sekä hulevesien laadun parantaminen (biosuodatus, kosteikko).


Pitkäjärven osalta toimenpiteiksi ehdotettiin kesäaikaisen ilmastuksen lopettaminen, ulkoisen kuormituksen vähentäminen peltoviljelyn vesiensuojelutoimia tehostamalla: maanparannuskuidut, suojavyöhykkeet, suojakaistat. Tämän lisäksi painotettiin haja-asutuksen jätevesien kuntoon laittamista sekä hulevesien laadun parantamista.


Selvityksessä esiteltiin myös mahdollisuuksia erilaisille rahoituksellisille instrumenteille.


Me allekirjoittaneet valtuutetut haluamme kysyä millä aikataululla kaupunki aikoo ryhtyä riittäviin, selvityksessäkin esille nostettuihin toimenpiteisiin Pitkäjärven ja Lippajärven pelastamiseksi.


Allekirjoittajina Riikka Pakarinen ja 47 muuta valtuutettua

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Commenting has been turned off.
Post: Blog2_Post
bottom of page