top of page
  • Writer's pictureSofia Tuisku

Sofia Tuisku: Kotihoidontuen Espoo-lisä palautettava 2-vuotiaille lapsille


Talousarvioneuvotteluiden lähestyessä varhaiskasvatuksen riittämättömät resurssit ovat nousseet puheenaiheeksi (LV 16.9, 12.10). Esillä ovat olleet ennusteita suurempi lapsimäärä ja riittämättömät investoinnit. On hyvä huomata, että varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrään vaikuttaa Espoossa asuvien lasten määrän lisäksi se, minkä ikäisinä lapset aloittavat varhaiskasvatuksen.


Viime vuosina kotihoidossa olevien lapsien hoitamisesta maksettua Espoo-lisää on toistuvasti karsittu, siten että sitä maksetaan lapsen 1,5 vuoden ikään asti. Yhtenä leikkausperusteena on ollut yhä nuorempien lasten ohjaaminen varhaiskasvatuksen piiriin. Vaikka yksistään Espoo-lisän perusteella tuskin yksikään perhe tekee päätöstä lapsensa hoidosta, on kaupungilta arvovalinta tukea myös pienten lasten kotihoitoa. Kun varhaiskasvatuksen tilanne on kuormittunut, onko perusteltua ohjata kaikkein nuorimpia lapsia varhaiskasvatukseen?


Lapsen valmiuksien kannalta on jo merkittävästi eroa sillä, onko hän varhaiskasvatuksen aloittaessa esimerkiksi 1,5- vai 2-vuotias. Tämä taas osaltaan vaikuttaa siihen, millaista arki espoolaisissa päiväkodeissa on. Oman lapsen päiväkotitaipaleen alku tänä syksynä oli realistinen katsaus siihen, miten hankalaa päiväkodin aloittaminen voi olla etenkin silloin, kun lapsen valmiudet eivät vielä riitä päiväkodissa toimimiseen.


Ensi vuoden talousarviota suunniteltaessa olisikin otettava esille vaihtoehto Espoo-lisän palauttamisesta maksettavaksi lapsen kahden vuoden ikään asti. Säästökohteena kotihoidontuen kuntalisä on vähintäänkin kyseenlainen, kun varhaiskasvatuksen järjestäminen on kaupungille vuositasolla yli tuplaten kalliimpaa kuin enimmilläänkin maksettu Espoo-lisä. Kustannuksiin vaikuttavat myös muun muassa perheen työssäkäynti ja perhevapaauudistuksen tuomat muutokset, minkä vuoksi todellisten talousvaikutusten osoittaminen on haastavaa.

Talousvaikutusten sijaan kotihoidontuen Espoo-lisää kannattaisikin tarkastella perhepalveluna, mahdollisesti myös osana varhaiskasvatuksen tilanteen parantamista. Jos Espoo haluaa olla lapsimyönteinen asuinkunta, monipuoliset ja laadukkaat perhepalvelut ovat avainasemassa.
Sofia Tuisku

varavaltuutettu, kesk.

tuoreen päiväkotilaisen äiti

Commentaires


Post: Blog2_Post
bottom of page