top of page
  • Writer's pictureEspoon Keskusta

Valtuustoaloite hävikkiruoan vähentämiseksi Espoon järjestämissä koulu- ja muissa ruokailuissa


Keskustan valtuutettu Sara Saramäki jätti Espoon kaupunginvaltuuston kokouksessa 22.8.2022 valtuustoaloitteen hävikkiruoan vähentämiseksi Espoon järjestämissä koulu- ja muissa ruokailuissa.


Espoon tavoite on olla kestävän kehityksen mallikaupunki. Tavoitetta on edistettävä siten, että kestävät valinnat näkyvät espoolaisten arjessa. Julkisissa laitoksissa yksi tärkeä askel on ruokailujen järjestäminen kestävästi siten, ettei hävikkiruokaa synny.


Kouluruokailuissa kannustetaan aktiivisesti oppilaita siihen, että he syövät kaiken ottamansa ruuan ja siten vähentävät hävikkiä. Tämä ei kuitenkaan ole tehokas keino tilanteessa, jossa käytäntönä on kaiken esillä olleen ruuan poisheittäminen. Esimerkiksi kertaalleen tarjolla olleet hedelmät on kouluissa heitetty roskiin vain siksi, että ne ovat olleet esillä. Yksityisissä ravintoloissa on jo olemassa hyviä käytäntöjä ruokahävikin vähentämiseksi. Esimerkiksi ResQ-sovelluksen kautta kuluttajat voivat ”pelastaa” hävikkiin menossa olevaa ruokaa ja ostaa annoksia merkittävästi markkinahintaa edullisemmin. Käytäntö on todettu hyväksi ja se mahdollistaa kestävän valinnan sekä kuluttajalle että vähentää ruokahävikkiä. Unohtamatta sitä, että syömäkelpoisen ruuan poisheittäminen ei ole taloudellisestikaan kestävä valinta. Koska hyviä käytäntöjä on jo olemassa, Espoon on kestävän kehityksen edelläkävijänä aika tarttua niihin eikä jäädä takamatkalle ruokahävikin vähentämisessä.


Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Espoo selvittää aktiivisesti keinoja myydä tai lahjoittaa eteenpäin kouluissa ja muissa julkisissa ruokailuissa ylijäänyttä ruokaa ja määrittelee selkeät tavoitteet hävikkiruuan vähentämiselle. Lisäksi ehdotamme, että Kestävä Espoo -ohjelman ohjausryhmä selvityttää mahdollisuutta saada ulkoista rahoitusta pilottihankkeelle, jossa julkisessa ruokailussa syntynyttä hävikkiruokaa myydään kuluttajille.

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page