top of page
  • Writer's pictureTommi Halkosaari

Valtuustoaloite yhtenäisten käytäntöjen luomiseksi ilmoitustaulujen sijoittamisesta

Päivitetty: 20. toukok.

Kuva: Päivi Malinen

Perinteisillä ilmoitustauluilla esimerkiksi kevyenliikenteen väylien ja puistojen yhteydessä on edelleen paikkansa myös nykyisessä digitalisoituneessa maailmassa. Ilmoitustaulujen mainetta ja käyttöä heikentään niiden huono kunto, vanhentunut sijoittelu uudistuvassa katuverkossa sekä ylipäätään tietämättömyys niiden sijainneista. Parhaimmillaan toimivat ilmoitustaulut lisäävät asuinalueiden asukkaiden yhteisöllisyyttä ja kannustavat asukasaktiivisuuteen sekä erilaisen paikallisen toiminnan näkyväksi tuomiseen.


Valtaosaa nykyisistä ilmoitustauluista ylläpitää vapaaehtoistyönä paikalliset kaupunginosayhdistykset. Monilla kaupunginosayhdistyksillä olisikin halua uusia huonokuntoisia ja huonoilla sijainneilla olevia ilmoitustauluja, mutta Espoon kaupungin puolesta on tullut vaihtelevia vastauksia toimintamalleista. Olisikin Espoon kaupungillekin tarkoituksenmukaista tukea tavalla tai toisella tätä pientä osaa kaupunkikulttuurin juurilla.


Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Espoo laatii yhtenäiset käytännöt ja ohjeistukset ilmoitustaulujen sijoittamisesta sekä kustannusten jakaantumisesta yhteistyössä kaupunginosayhdistyksen kanssa.


Lisäksi esitämme, että kaikkien nykyisten ja tulevien ilmoitustaulujen sijainnit digitoidaan ja viedään Espoon julkiseen karttapalveluun.


Espoossa 20.5.2024

Tommi Halkosaari, (kesk.)


Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Commenting has been turned off.
Post: Blog2_Post
bottom of page