top of page
  • Writer's pictureSara Saramäki

Valtuustokysymys päiväkotien ja leikkipuistojen esteettömyydestä Espoossa

Liikunta- ja toimintarajoitteisten lasten palvelut ovat Espoossa heikolla tolalla. Tietojemme mukaan

Espoossa ei tällä hetkellä ole yhtään liikuntavammaisten lasten tarpeet täyttävää päiväkotia.

Kilon päiväkoti oli sellainen sekä sisä- että ulkotiloiltaan, mutta sen nykyinen väistötila Kerassa ei.

Keran päiväkoti on tehty esteettömyyden minimivaatimusten mukaan, eikä siellä ole huomioitu lapsia,

joilla on apuvälineitä (tämän on esteettömyysasiantuntija myöntänyt). Liikuntarajoitteisten lasten

palveluiden taso on siis väistön myötä heikentynyt, vaikka kaupunki on luvannut, ettei näin saa

päästä väistötiloissakaan käymään.


Espoo on linjannut, ettei se jatkossakaan aio rakentaa päiväkoteja erityisryhmiä varten, vaan

erityistarpeiset lapset halutaan integroida päiväkoteihin ympäri Espoota. Ymmärrämme inkluusion ja

mielestämme se on teoriassa hyvä ajatus, mutta sitä ei voi tehdä lasten oikeuksien kustannuksella.


Vammaisten lasten yhdenvertainen oikeus osallistumiseen ja tasavertainen mahdollisuus leikkiin on

kirjattu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja vammaissopimukseen. Jos Espoo ei ole halukas

rakentamaan yhtä erityispäiväkotia, jossa olisi huomioitu erityisesti liikuntavammaiset lapset, tulisi

esteettömyyskriteerit täyttäviä päiväkoteja sijaita ympäri Espoota. Tällaisissa päiväkodeissa pitäisi

olla muun muassa pihalla esteettömät leikkivälineet ja sisällä riittävän leveät tilat liikkumista varten,

terapiatilat terapioita varten sekä pesutilat ja pesulaveri liikuntavammaista lasta varten.


Helsingin kaupungilla on esteettömän päiväkodin rakentamiseen erittäin kattava ohje, jossa


Tämä Helsingin esteettömyysohje pitää sisällään paljon enemmän, kuin mitä Espoon minimivaatimus

esteettömyydestä on tällä hetkellä. Espoossa esimerkiksi ulkotilojen osalta riittää, että leikkipaikalla

on yksi pesäkeinu (johon liikuntavammainen lapsi ei edes pääse ilman apua) sekä alustana

hiekkatekonurmi tai muu vastaava irtosoran sijaan.


Esteettömien päiväkotien lisäksi myös esteettömistä leikkipuistoista on Espoossa pulaa. Kalajärvellä

Rinnekotisäätiön kupeessa on hienosti varusteltu Espoon ainoa esteetön leikkipuisto, mutta se on

hyvin syrjässä maantieteellisesti. Alueellisen yhdenvertaisuuden kannalta olisi toivottavaa, että

esteettömiä leikkivälineitä löytyisi asukaspuistoista eri puolilta Espoota.


Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme seuraavat kysymykset:

  1. 1. Mikä on liikuntavammaisille sopivien eli esteettömien päiväkotien ja leikkipuistojen nykytilanne Espoossa, ja mitkä ovat tulevaisuudensuunnitelmat näiden rakentamisesta?

  2. Paljonko maksaisi perustaa jokaiselle Espoon suuralueelle vähintään yksi liikuntavammaisille sopiva esteetön päiväkoti ja leikkipuisto, jotta inkluusio ja alueellinen yhdenvertaisuus toteutuisivat nykyistä paremmin?

  3. Milloin Espoon kaupunki aikoo päivittää esteettömän rakentamisen ohjeitaan ja minimitason esteettömyysvaatimuksiaan päiväkotien ja leikkipuistojen osalta vastaamaan Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelman tasoa ja sitä myöten YK:n vammaissopimuksen ja lapsen oikeuksien sopimuksen vaatimuksia?

Espoossa 30.8.2021

Sara Saramäki (kesk) ja Riikka Pakarinen (kesk)

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page