top of page
Apila_Rakennustyömaa.png
Puheenaiheet
Puheenaiheet: Blog2

Päivitetty: 6. marrask. 2020

Kokoomus jatkaa pelottelua sote-uudistuksen vaikutuksista Espoon talouteen Pia Kauman mielipidekirjoituksessa. Mistä taloushuoli juontaa juurensa? Sote-uudistuksessa kaupungilta siirtyvät ainoastaan ne kustannukset maakunnalle, jotka liittyvät juurikin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Eli uudistuksesta sorvataan tämän osalta nollasummapeliä, Espoo ei menetä yhtään, mutta toisaalta ei myöskään saa yhtään enempää.


'Paitsi että saakin. Espoolle jää valtaosa tulevan maakunnan sote-työpaikoista eli tuloveroista ja johtava asema Länsi-Uudenmaan maakunnassa.


Kauman kirjoituksesta paljastuu kuitenkin juurisyy Espoon talousongelmiin. Vaikka Espoon asukasmäärä kasvaa, verotulot eivät. Tässä yhteydessä olisi Espoota johtavilla puolueilla, kuten juuri kokoomuksella sekä vihreillä peiliin katsomisen paikka. Näiden johdolla Espoosta on johdonmukaisesti karkotettu hyvätuloisia veronmaksajia omakotitaloihin naapurikuntiin. Tämä johtuu mielivaltaisesta asuntojen keskittämisestä ja tiivistämisestä.


Kysynkin, eikö Espoossa olisi vielä hyvin tilaa pientalovaltaisille kylille, vaikka pohjois- ja keskiosien yleiskaavassa? Talonrakentajat ja pientaloasujat ovat tutkitusti myös hyviä veronmaksajia, näitä Espoo tarvitsee, ei loputtomia kerrostalokortteleita.


Tommi Halkosaari , puheenjohtaja , Espoon Keskusta


Päivitetty: 6. marrask. 2020

Espoo tarvitsee ehdottomasti lisää hyvin toimeentulevia lapsiperheitä. Tällä hetkellä ongelmana on, että heitä kiinnostavia omakoti-, paritalo- tai rivitalotontteja ei ole saatavilla kysyntää vastaavasti. Siksi on tärkeää, että Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksessa (poke) on lisätty pientalovaltaiselle rakentamiselle osoitetut A3-alueet sekä kyläalueita verrattuna aikaisempaan kaavaluonnokseen.


Siispä poken pohjoisosat on pidettävä pientalovaltaisina kylinä, joissa on kyläkeskukset lähikauppoineen pyöräily- tai kävelymatkan etäisyydellä pientaloista. Pientalot voidaan sijoittaa paremmin sinne metsien keskelle kuin kerrostalot. Hulevedet voidaan usein hoitaa omilla tonteilla ilman hulevesiviemäreitä.

Kerrostalojen paikka on raideliikenneasemien läheisyydessä.


On parempi liikenteen päästöjen kannalta, että nämä hyvin toimeentulevat ihmiset asuvat Espoossa kuin että he asuisivat Nurmijärvellä. On tärkeää kehittää kyliä lähikauppoineen ja kaikkia suuralueita niin, että ne ovat työpaikkaomavaraisia ja sieltä löytyy päiväkoti- ja peruskoulu ja 2. asteen koulutuspaikat, harrastuspaikat ja kaupungin palvelut sekä kauppakeskus. Näin vähennämme liikkumista moottoriajoneuvoilla. Mikroyritysten työpaikatkin ovat tulevaisuudessa niiden omakotitalojen yhteydessä.


Seppo Salo , Espoon ympäristölautakunnan jäsen (kesk.)


  • Writer's pictureEspoon Keskusta

Päivitetty: 5. marrask. 2020


Keskustan mielestä Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavaehdotus on hyvä. Asukkaiden odottama yleiskaava on monimuotoinen kokonaisuus luontoarvoja, lähipalveluita, viihtyisiä pientaloalueita, tiiviitä kaupunkikeskuksia ja maaseutumaisia kyliä. Yleiskaavaehdotus on pitkän, yli valtuus


tokausien kestäneen työn tulos. Työtä on tehty laajalla virkavalmistelulla ja kaikkien poliittisten ryhmien yhteistyöllä.


Lähtiessään toteutumaan yleiskaava tuo kaupungin kehittämisen painopistettä selvästi poispäin Etelä-Espoosta, jossa se on viimeiset kymmenen vuotta metrokäytävän kehittämisen myötä ollut. Nyt kehittämisen linjoiksi ovat nousemassa selvästi Kaupunkiradan ja Tunnin junan kehityskäytävät sekä Kehä III:n ja Vihdintien varsien kehityskäytävät.


Yleiskaava mahdollistaa aseman seuduilla hieman tiiviimpää ja korkeampaa asutusta, kuitenkaan vehreyttä ja viihtyisyyttä unohtamatta. Muilla yleiskaavan alueilla luvassa on monipuolista ja väljempää, paikoin jopa maaseutu- ja korpimaista pientaloasumista. Yleiskaavan ansiosta Espoossa on mahdollista tietynlainen omavaraisuus ja moderni kylätalous. Pohjois- ja Keski-Espooseen tulee myös lisää palveluita ja työpaikkoja, ja joukkoliikenneyhteydet paranevat.


– Lähiluonto, virkistys- ja suojelualueet ovat Keskustalle tärkeitä, ja siksi niitä onkin yleiskaavassa osoitettu runsaasti, kehuu Sara Saramäki, Keskustan edustaja kaupunkisuunnittelulautakunnassa. – Luontoarvojen säilyminen pitää turvata vielä tarkemmassa tarkastelussa esimerkiksi Myntinmäen uudella asemanseudulla.


Palveluverkon ja lähipalvelujen turvaaminen tarvitsee sekä riittävää asukaspohjaa että verotuloja. Espoo on pitkään kärsinyt muuttotappiota naapurikuntiin Kirkkonummelle, Vihtiin ja Nurmijärvelle, kun erityisesti lapsiperheet ovat halunneet edullisempia pientalotontteja.


– Espoossa Kokoomuksen ja Vihreiden johdolla vuosia toteutettu yksipuolinen kaupunkirakenteen tiivistäminen on johtanut siihen, että uusia asukkaita on kyllä saatu, mutta vain vähän veronmaksajia, muistuttaa Keskustan kaupunginhallitusedustaja Jussi Holma. – Tämä on johtanut myös kaupungin talouden kurimukseen ja raskaaseen velkaantumiseen. Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavan monipuolisen asuntorakentamisen myötä tähän on mahdollisuus saada muutos.
Maanantaina kaupunginhallitus asettaa nähtäville Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksen. Keskusta toivoo asukkaiden kanssa aktiivista vuoropuhelua, jotta yleiskaavaa saadaan muokattua vastaamaan asukkaiden toiveita.


Lisätiedot:

Jussi Holma, kaupunginhallituksen jäsen

Sara Saramäki, kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen

bottom of page