top of page
Apila_Rakennustyömaa.png
Puheenaiheet
Puheenaiheet: Blog2
  • Writer's pictureSofia Tuisku

Keskustan varavaltuutettu Sofia Tuisku jätti Espoon kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.3.2023 valtuustokysymyksen S2-opetuksen resursseista Espoossa.


Viimeaikaiset uutiset oppilaiden heikentyneistä oppimistuloksista ovat hälyttäviä ja vaativat toimia myös kuntatasolla. Oppimistuloksia tarkasteltaessa on noussut esiin oppimiserot maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja suomea äidinkielenään puhuvien oppilaiden välillä.


Aiheeseen liittyen Yle oli tehnyt valtakunnallisen kyselyn opettajille S2-opetuksen resursseihin liittyen. Lähes kaikki kyselyyn vastanneet opettajat kokivat, että heillä ei ole riittävästi mahdollisuuksia eritasoisten oppilaiden tukemiseen.


Riittävien resurssien turvaaminen S2-opetukseen ei tarkoita ainoastaan riittävää S2-opettajien ja opetuksen määrää, vaan myös valmisteltua oppimateriaalia sekä koko henkilöstön osaamisen varmistamista. Kaikilla opettajilla ei välttämättä ole koulutusta kielellisen moninaisuuden kohtaamiseen ja he voivat kokea jäävänsä tilanteen kanssa yksin. Opettajien jaksamisen kannalta on erittäin tärkeää, että S2-oppilaiden opettamiseen on kokonaisuudessaan riittävät resurssit.


Me allekirjoittaneet valtuutetut kysymme S2-opetuksen järjestämisestä ja resursseista Espoossa:

  1. Millä tavoin S2-opetuksen resurssit on Espoossa jaettu? Miten resurssoinnissa on otettu huomioon vieraskielisen väestön määrä kullakin oppilaaksi ottoalueella ja koulussa?

  2. Onko selvitetty, miten Espoon koulujen opettajat kokevat S2-opetuksen resurssien riittävyyden? (Jos, niin miten?)

  3. Minkälaisia toimia mahdollisesti tarvittaisiin, että S2-opetuksessa olisi riittävät resurssit kaikkialla Espoossa?

  • Writer's pictureEspoon Keskusta

Päivitetty: 14. huhtik.


Keskustan Uudenmaan piiri on nimennyt espoolaisen Niklas Bäckströmin ehdokkaaksi kevään 2023 eduskuntavaaleihin Uudenmaan vaalipiiriin.


"Työelämässäni on ollut runsaasti luottamuksellista työskentelyä niin koneasentajana kuin insinöörinä, joista minulla on tutkinnot konetekniikan alalta kone- ja valmistustekniikan koulutus sekä kone- ja tuotantotekniikan koulutus. Työskentelen myös ammattisukeltajana, joka on erittäin mielenkiintoinen ja palkitseva ammatti, sukellus on opettanut minulle paljon johtamisesta, mentoroinnista ja opettamisesta. Olen myös ammatiltani ensiapukouluttaja. Olen toiminut opiskeluajoista lähtien vahvasti ammattiliiton aktiivijäsenenä sekä työelämässä luottamusmiehenä.


Harrastan paljon metsässä liikkumista ja siellä yöpymistä retkeillen. Vesistöt ovat mielenkiintoisia harrastus kohteita, koska harrastan laitesukeltamista.


Maanpuolustus ja varautuminen on tärkeä asia minulle ja opiskelenkin maanpuolustusta MPK:ssa."


Lue lisää Keskustan vaalisivustolta:

https://keskusta.fi/eduskuntavaalit-2023/ehdokkaat/uudenmaan-vaalipiiri/niklas-backstrom/

  • Writer's pictureEspoon Keskusta

Päivitetty: 14. huhtik.


Keskustan Uudenmaan piiri on nimennyt espoolaisen Samuel Sylfin ehdokkaaksi kevään 2023 eduskuntavaaleihin Uudenmaan vaalipiiriin.


Samuel Sylf on kirjailija ja yrittäjä. Paikalliset nuoret ovat antaneet hänelle lisänimen “monitoimimies”. Samuelin into politiikkaan lähti paikallistasolta ja nuorisojärjestöistä.


”Kun olemme maailmassa kriisien kuriositeetissa, jokaiselle meistä on selvää, että hyvän uuden politiikantekijän täytyy ymmärtää yhä laajempia ja monisyisempiä kokonaisuuksia. Kaiken sen läpi, hänen tulee lopulta ottaa aivan tavallisen arjen todellisuus huomioon” Samuel sanoo, ”Ihmisten näkökulmat ymmärtää parhaiten kun on luovinut monitasoisia ja erilaisia polkuja pitkin.” Siihen kiteytyy tahto lähteä tekemään parempaa huomista.


Tulevaisuuden 4 pilaria

Suoraselkäisenä totuuden havainnollistajana, Samuelin vaaliteemat rakentavat neljän pilarin päälle. Nämä ovat keskenään sidoksissa ja seurauksia toisistaan:


1. Perustarpeet. 2. Suomalaisten etu. 3. Elintason nostaminen. 4. Vastuunkanto.


Lähtökohtina ovat perheiden hyvinvointi, pienten ja keskisuurten yritysten tukeminen, alueellisen tasa-arvon ja kehityksen edistäminen. Vastuunkanto tarkoittaa ahkeruutta ja toimintaympäristöä – jokainen tekee parhaansa.


Yhteinen tavoitteemme on vahvan hyvinvointivaltion edistäminen ihmisten parhaaksi. Uskon että mitä lähempänä voin olla ihmisiä, sen paremmin ymmärrän todellisuuksia ihmisten keskeltä.


Samuel Sylf, Ihmisten keskeltä
bottom of page