top of page
Apila_Rakennustyömaa.png
Puheenaiheet
Puheenaiheet: Blog2

Espoon Keskustan varavaltuutettu Tommi Halkosaari piti ryhmäpuheenvuoron 13.6.2022 valtuuston kokouksessa.

Heti alkuun on mainittava, että Taloudellisesti kestävä Espoo -säästöohjelman neuvottelut olivat hyvän henkiset ja varmasti kaikissa puolueissa jaamme huolen Espoon talouden tilasta. Uskon, että yritimme kaikki löytää sopivaa kompromissia neuvottelujen loppuun asti. Tavoitteissa Espoo pyrkii kasvamaan maan nopeinta tahtia, mutta puhumme lähikoulujemme sulkemisesta. Mielestämme kasvavalle Espoolle tämä on todella ristiriitainen tavoite, joka lopulta nousikin usean puolueen kynnyskysymykseksi.


Mielestämme kaupungin talouden tasapainottamistoimia tulisi arvioida muillakin mittareilla kuin vain euron kuvat silmissä. Vaikutteita erilaisiin kestävyyttä kuvaaviin mittareihin voisi hakea vaikka valtuutettu Markkulan mainitsemista kestävän kehityksen tavoitteista, joihin Espoo on myös sitoutunut. Espoo on kaupunkina sitoutunut muutokseen, jonka tavoitteena on taata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät tai paremmat elämisen mahdollisuudet. Lähi- ja peruspalveluista leikkaamalla se ei tule onnistumaan.


Keskustalle keskeistä kaikessa politiikassa on lähipalvelujen turvaaminen tasapuolisesti kaikkialla Espoossa. Sen olemme äänestäjillemme luvanneet ja siitä pidämme kiinni. Siksi emme enää voi hyväksyä päivitettyä Taloudellisesti kestävä Espoo -säästöohjelmaa esitetyssä muodossa. Tästä huolimatta olemme huolissamme Espoon kaupungin talouden tilasta ja pidämme kaupungin talouden tasapainottamista tärkeänä. Siksi kannatan vaihtoehtoista esitystä 8.4 TakE-ohjelmaksi, jossa pohjana on edelleen Espoon kaupungin talouden saattaminen tasapainoon, mutta kaikilla mittareilla kestävämmin. Se on juuri se valtuutettu Sistosen peräänkuuluttama esitys vaihtoehdosta jota kukaan meistä neuvotteluista lähteneistä puolueista ei ole tehnyt.


Lyhyesti vielä sanon, että kotihoidon tuen Espoo-lisän keston leikkaus kokonaisella vuodella on suuri virhe tilanteessa, jossa lapsiperheet ovat tiukilla, eikä varhaiskasvatuksessa ole nykyiselläänkään riittävästi henkilökuntaa. Meidän mielestämme tämä ei ole inhimillisesti muttei myöskään taloudellisesti järkevää. Iloitsemme kuitenkin siitä, että pitkäaikainen tavoitteemme sisarusperusteen poistamisesta on menossa nyt joka tapauksessa läpi. Se nostaa vanhempien sisarusten varhaiskasvatuksen- osallistumisastetta, mutta myös osaltaan tukee vanhempien jaksamista.


Lopuksi en voi kuin Ihmettellä miksi TakE-ohjelmassa huomioidaan tulopuolta varsin rajoitetusti, enemmän kuin alkuperäisessä ohjelmassa, mutta silti rajoitetusti. Esimerkiksi kaupungin omistamia varsin merkittävän kokoisia ja viime vuosina myös hyvin tuottoisia rahastoja ei mainita lainkaan. Rahastoissa on kuitenkin jemmassa espoolaisten rahoja, joten voisi kuvitella, että niitä käytettäisiin juuri espoolaisten peruspalveluihin, niistä leikkaamisen sijasta.Espoon Keskustalle on keskeistä kaikessa politiikassa lähipalvelujen turvaaminen. Sen olemme luvanneet ja siitä pidämme kiinni. Siksi emme hyväksy Taloudellisesti kestävä Espoo -säästöohjelmaa.


"Kokoomuksen esittämät toimenpiteet Espoossa kylmäävät. Pieniä lähikouluja, -päiväkoteja ja -kirjastoja suljetaan toinen toistensa perään ja lapsiperheiltä leikataan. Tällaista politiikkaa ei keskusta hyväksy", linjaa keskustan valtuustoryhmän pj ja puolueen vpj Riikka Pakarinen.


"Kotihoidon tuen Espoo-lisän keston leikkaus vuodella on suuri virhe tilanteessa, jossa lapsiperheet ovat tiukilla, eikä varhaiskasvatuksessa ole nykyiselläänkään riittävästi henkilökuntaa", toteaa keskustan valtuutettu Sara Saramäki.

"Onneksi saimme neuvoteltua edes kompromissin, jossa sisarusperuste poistetaan. Jatkossa vanhemmat sisarukset voivat osallistua varhaiskasvatukseen ilman, että perhe menettää alle 1,5-vuotiaasta maksettavaa Espoo-lisää."

Keskustaa neuvotteluissa edustanut varavaltuutettu Tommi Halkosaari totesi neuvottelujen olleen hyvähenkiset ja yrittäneensä löytää kompromissia loppuun asti, mutta perusarvot olivat liian kaukana toinen toisistaan:

"Samanaikaisesti Espoo kasvaa maan nopeinta tahtia, mutta puhumme lähikoulujemme sulkemisesta. Keskustan valtuustoryhmä kyseenalaistaa vahvasti tämänkaltaisen kaupungin kasvupolitiikan nykyisellä veropohjalla."

Keskustan varavaltuutettu Sofia Tuisku jatkaa: "Espoon verotulot ovat huippuluokkaa ja veroprosentti maan alhaisimpia, mutta säästöjä kohdistetaan lapsiin ja tärkeisiin lähipalveluihin. Tämä ei sovi Espoon Keskustan arvomaailmaan."


Myös Espoon vihreät, vasemmisto ja kristillisdemokraatit irtautuivat säästöohjelman päivityksestä. Päivitetystä taloudellinen ja kestävä Espoo -ohjelmasta (TakE) päätetään valtuuston kokouksessa 13. kesäkuuta.

  • Writer's pictureEspoon Keskusta

Espoolainen Riikka Pakarinen on ehdolla Keskustan varapuheenjohtajaksi Lappeenrannan puoluekokouksessa. Keskusta tarvitsee varapuheenjohtajaksi koko puoluekentän yhdistäjän. Riikka Pakarinen kykenee ottamaan huomioon eri alueiden erityispiirteet oli sitten kyse sitten Itä-Suomesta tai pääkaupunkiseudusta. Espoon tukee Pakarista jatkokaudelle puolueen varapuheenjohtajaksi.


Uskomme Espoossa vakaasti Riikka Pakarisen kykenevän puolueen varapuheenjohtajana yhdistämään puoluetta, näyttämään suuntaa ja avaamaan solmuja, kun yhdessä puolueena teemme töitä Keskustan kannatuksen eteen. Riikka osaa puhua asioista suoraan ja politiikasta ymmärrettävästi, jotta jokainen kuulija ymmärtää, mitä hänellä on sanottavana.


Riikka on kuluneella kaksivuotiskaudellaan puolueen varapuheenjohtajana panostanut merkittävällä tavalla Keskustan toimintaan. Tätä työtä arvostamme suuresti. Perheen, työn ja luottamustehtävien ohella hän on kiertänyt kunnissa ja kaupungeissa lukemattomia kertoja tehden puolueen politiikkaa ja Keskustaa näkyväksi. Riikka on yksi puolueen ahkerimmista vierailijoista Keskustan eri piireissä.


Riikka Pakarinen on ollut kantava voima erityisesti useissa viimeisimmissä vaaleissa. Hän on tehnyt valtavasti vaalityötä enne kaikkea puolueen hyväksi. Vaalien eteen tehtävä työ ei ole keskittynyt vain Uudellemaalle, vaan hän on ollut näkyvästi esillä eri puolilla Suomea. Vaalipäivänä on myös tullut henkilökohtaista menestystä sekä kuntavaaleissa että aluevaaleissa.


Riikalla on myös selkeä visio Keskustan kaupunkityölle. Keskustalla on Uudellamaalla paljon piilevää kannatuspotentiaalia, joka on tulevaisuudessa realisoitavissa vaalikannatukseksi. Täten onkin ensiarvoisen tärkeää, että puolueen kaupunkityö saa yhä näkyvämmät kasvot puoluejohtoon. Keskustan varapuheenjohtajana puolue saa Riikka Pakarisesta ennen kaikkea monipuolisen koko puoluekentän yhdistäjän.


Keskustan puoluekokous päättää puoluejohdon valinnoista 10. – 12. kesäkuuta Lappeenrannassa.


bottom of page