top of page
  • Writer's pictureEspoon Keskusta

Espoon kaupungin talousarviossa on peruttava opetuksen leikkaukset, nostettava ruoan kotimaisuus...

Espoon kaupungin talousarviossa on peruttava opetuksen leikkaukset, nostettava ruoan kotimaisuusastetta ja kokeiltava osallistuvaa budjetointia


“Espoon Keskusta nostaa tänään alkavissa Espoon kaupungin talousarvioneuvotteluissa tärkeimmiksi tavoitteikseen perua leikkaukset opetukseen, lisätä tukea lapsiperheille, nostaa Espoon ruokapalvelujen ruoan kotimaisuusastetta ja järjestää osallistuvan budjetoinnin kokeilut kaikilla Espoon suuralueilla. Investointeja on priorisoitava, ja niiden painopistettä on siirrettävä palvelemaan entistä enemmän nykyisten espoolaisten lähipalveluja”, tiivistää Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Yrjö Rossi.


Vaadimme opetukseen esitettyjen leikkausten perumista. Erityisen tärkeää mielestämme on perua leikkaus koulunkäyntiavustajista, joiden määrää pitäisi päinvastoin lisätä. Tavoitteemme on lisätä avustavaa henkilökuntaa myös päiväkoteihin. Erityistä tukea tarvitsevien ja maahanmuuttajataustaisten lasten määrä kasvaa, joten lähituelle on entistä enemmän tarvetta.


“Espoon Keskusta haluaa tukea lapsiperheitä lisäämällä resursseja matalan kynnyksen kotipalveluihin ja perumalla leikkaukset kotihoidon tuen Espoo-lisään. Tavoitteemme on myös purkaa kotihoidon tuen Espoo-lisän ehdollisuus vanhempien sisarusten kotihoidosta, jotta perheiden toimeentulo ei heikentyisi vanhempien sisarusten osallistuessa esimerkiksi 5-vuotiaiden maksuttomaan varhaiskasvatukseen”, kertoo Keskustan varavaltuutettu ja kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Sara Saramäki.


Haemme aidosti kestäviä valintoja ruoan hankinnoissa. Tavoitteemme on nostaa Espoon ruokapalvelun lihan, lihajalosteiden ja raaka-aineiden kotimaisuusastetta. Samalla kotimaisten kalojen, juuresten, marjojen, sekä vihannesten ja hedelmien käyttöä on lisättävä ympärivuotisesti saatavuuden mukaan.


Espoon Keskusta haluaa asukkaiden äänen paremmin kuuluviin kaupungin päätöksenteossa. Siksi vaadimme osallistuvan budjetoinnin kokeilua kaikille suuralueille. Samalla eri toimialojen olisi kokeiltava myös muita osallistuvan budjetoinnin mahdollisuuksia. Osallistuvaa budjetoinnin avulla kaupunkilaisille luodaan suora vaikuttamisen mahdollisuus omaa aluetta koskeviin asioihin.


Keskustan mielestä Espoon investointien painopistettä on siirrettävä palvelemaan entistä enemmän nykyisiä espoolaisia ja heidän lähipalveluitaan. Tämä tarkoittaa väestönkasvutavoitteiden kriittistä tarkistamista sekä investointikohteiden uudelleenarviointia. Koulut, päiväkodit ja vanhusten palvelut tulee priorisoida esimerkiksi suurten tiehankkeiden edelle.


"Keskusta edellyttää, että Espoo-tarinan talouden tasapainottamista ja velkaantumisen taittamista koskevista tavoitteista pidetään kiinni. Budjettineuvotteluihin on tuotava päättäjien arvioitavaksi uskottava ja konkreettinen listaus eri vaihtoehdoista: Mistä voidaan säästää ja miten tuottavuutta voidaan parantaa, miten investointiohjelmaa voidaan keventää ja priorisoida ja miten tulopohjaa voidaan vahvistaa esimerkiksi työllisyys- ja elinkeinopolitiikalla", esittää Keskustan valtuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Jussi Holma.


Valtuustoryhmien väliset budjettineuvottelut alkavat keskiviikkona 13.11. ja kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2020 talousarviosta 4.12.2019.


Comments


Commenting has been turned off.
Post: Blog2_Post
bottom of page