top of page
  • Writer's pictureEspoon keskustanaiset

Espoon Keskustanaiset: Espoon varmistettava lasten ja nuorten hyvinvointi epidemian jälkeenKeskustanaisten Espoon paikallisyhdistys

Vuosikokous 28.4.2021


KannanottoKorona-epidemia on monin tavoin koetellut kaupunkimme lapsia ja nuoria. Kun epidemia nyt toivottavasti on väistymässä ja tulevaisuus vaikuttaa helpommin ennustettavalta, Espoon kaupungin on varmistettava, että kaikilla kaupungin toimijoilla on selkeä kuva lasten ja nuorten tilanteesta. Yhteinen suunnittelu on välttämätöntä, jotta kaupungin resurssit voidaan suunnata oikealla tavalla.


Sosiaalitoimen, varhaiskasvatuksen, opetustoimen, nuorisopalveluiden, mielenterveyspalveluiden ja esimerkiksi päihdepalveluiden on kerrottava palvelutarve. Seuraavaksi luodaan konkreettiset toimenpiteet lasten ja nuorten tilanteen tukemiseksi. Osa toimenpiteistä on kertaluonteisia tai lyhytaikaisia ja osa pitkäaikaisia. Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi koulujen tukiopetus ja muut koulun re


surssit, maksuttomat harrastukset Suomen mallin mukaisesti, lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden vahvistaminen.


Yhdessä laadittu toimenpideohjelma on tuotava uuden valtuuston hyväksyttäväksi syksyllä 2021. Talousarvion lisäksi toimenpiteiden rahoitukseen on käytettävä valtion ns. korona-apua.


Espoon Keskustanaiset ehdottaa, että kaupunki laatii kiireellisenä Lasten ja nuorten tukemisen toimenpideohjelman.

留言


Post: Blog2_Post
bottom of page