top of page
  • Writer's pictureEspoon Keskusta

Keskusta mukana Espoon talousarviosovussa vuodelle 2024


Keskustan valtuustoryhmä tuki Espoon talousarvion neuvottelutuloksen hyväksymistä vuodelle 2024. Esitämme kiitoksen kaikille valtuustoryhmille siitä, että meillä oli yhteinen tahtotila puolustaa koulutusta ja varhaiskasvatusta.


Yli 10 miljoonan lisäys pohjaesitykseen nähden voi kuulostaa hurjalta, mutta se oli välttämätöntä, että saatiin edes nykyinen kasvun ja oppimisen toimialan tarvitsema taso turvattua.” -kertoi Keskustan valtuutettu Tommi Halkosaari pitämässään ryhmäpuheenvuorossa.


Keskustan valtuutettu Sara Saramäki nostaa esiin myös haasteita: “Harmittaa tietysti, kun olisi ollut paljon tarpeita vielä parantaa ennaltaehkäisevää toimintaa, lisätä erityisopettajia, koulunkäyntiohjaajia ja S2-tukea verrattuna nykytasoon.


Espoon väestö ja lapsimäärä ovat kasvaneet hurjaa vauhtia. Tämä näkyy koulujen ja varhaiskasvatuksen resurssitarpeiden voimakkaassa kasvussa. Pelkkiä ryhmäkokoja ei voida loputtomiin kasvattaa, ilman ongelmien kasvamista. Jos ja kun Espoo haluaa olla sivistyksen kärkikaupunki jatkossakin, tältä resurssitarpeelta ei voida ummistaa silmiä.


Kasvavan kaupungin kasvavat menot tarvitsevat myös kasvavia tuloja. Emme voi välttämättä enää poissulkea kunnallisveronkaan korotuspaineita tulevina vuosina, jollei muita tulonlähteitä löydy. Mistä rahat kaupungin kasvamiseen revitään jos mihinkään olennaiseen elementtiin ei saa koskea.


Viime vuosien kasvuhimossa on unohdettu tyystin, että jos ja kun rakennetaan isoja uusia kaupunginosia, niin näihin täytyy varautua rakentamaan myös peruspalvelut. Tämän vuoksi on tärkeää ohjata kaupungin kasvua hallitusti siten, että myös verotulot kasvavat vähintään samaa tahtia.” -toteaa varavaltuutettu Sofia Tuisku.


Yhtenä tärkeänä asiana pidämme investointiohjelman korjaamista vastaamaan kaupungin kasvun aiheuttamia paineita. 10 vuoden investointiohjelmasta kouluihin ja päiväkoteihin päätetäänkin tarkemmin ensi vuoden aikana. Siellä tiedetään jo nyt olevan huomattavia lisäystarpeita, koska espoolaisten lapsien määrä on kasvanut niin hurjasti.


Lisäksi kasvun ja oppimisen toimialalla, erityisesti varhaiskasvatuksessa, on edelleen kova henkilöstöpula. Hienoa, että Espoo laatii nyt kattavan ohjelman, jolla parannetaan alan houkuttelevuutta: sisältäen mm. työskentelyolosuhteet ja palkkakysymykset.


Keskustan kannattaa aina järkeviä ratkaisuja ja korostamme yhteistyön tärkeyttä, suurien muutosten ja epävarmuuksien keskellä.” -päättää varavaltuutettu Mikko Hintsala.


Espoon kaupunginvaltuuston kokous 7.12.2023

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page