hero-kooste-1-580x435.png
Puheenaiheet
 
 • Riikka Pakarinen

Espoo on sitoutunut kehittämään kaupungin eri alueita tasapuolisesti. Tärkeä osa tasapuolisuutta on taata espoolaisille lapsille ja nuorille yhtäläiset mahdollisuudet harrastaa ja liikkua kohtuullisen matkan päästä kotoa. Mahdollisuudet liikuntaharrastuksille tulee toteuttaa aluerakentamisen (lisärakentamisen) yhteydessä. Uusille alueille muuttaa erityisesti nuoria lapsiperheitä. Lähiliikuntatilat ja kentät on oltava valmiina ja ne on voitava tavoittaa pyöräillen.


Skeittaus lajina on muodostunut lasten ja nuorten keskuudessa entistä suositummaksi liikunnanmuodoksi. Laji on monipuolinen ja kustannuksiltaan edullinen. On tärkeää, että skeittipaikkoja löytyy tasaisesti kaupunkimme alueelta. Saunalahti, Kauklahti, Vanttila alueelta skeittipaikka puuttuu, vaikka alueella asuu huomattavan suuri määrä lapsia ja nuoria ja käyttötarve tämänkaltaiselle paikalle on ilmeinen.


Me allekirjoittaneet valtuutetut teemme aloitteen, että Espoo osoittaisi nopealla aikataululla skeittiradan paikan ko alueelle ja aloittaisi muut rakentamista vaativat toimenpiteet. Erityisesti tässä ajassa, kun covid-19 vuoksi moni lapsi ja nuori on tippunut ohjatun harrastustoiminnan ulkopuolelle, on tämänkaltaisille matalankynnyksen harrastuspaikoille erityisen suuri tarve ja peruste.


13.9.2021

Riikka Pakarinen ja Sara Saramäki

Liikunta- ja toimintarajoitteisten lasten palvelut ovat Espoossa heikolla tolalla. Tietojemme mukaan

Espoossa ei tällä hetkellä ole yhtään liikuntavammaisten lasten tarpeet täyttävää päiväkotia.

Kilon päiväkoti oli sellainen sekä sisä- että ulkotiloiltaan, mutta sen nykyinen väistötila Kerassa ei.

Keran päiväkoti on tehty esteettömyyden minimivaatimusten mukaan, eikä siellä ole huomioitu lapsia,

joilla on apuvälineitä (tämän on esteettömyysasiantuntija myöntänyt). Liikuntarajoitteisten lasten

palveluiden taso on siis väistön myötä heikentynyt, vaikka kaupunki on luvannut, ettei näin saa

päästä väistötiloissakaan käymään.


Espoo on linjannut, ettei se jatkossakaan aio rakentaa päiväkoteja erityisryhmiä varten, vaan

erityistarpeiset lapset halutaan integroida päiväkoteihin ympäri Espoota. Ymmärrämme inkluusion ja

mielestämme se on teoriassa hyvä ajatus, mutta sitä ei voi tehdä lasten oikeuksien kustannuksella.


Vammaisten lasten yhdenvertainen oikeus osallistumiseen ja tasavertainen mahdollisuus leikkiin on

kirjattu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja vammaissopimukseen. Jos Espoo ei ole halukas

rakentamaan yhtä erityispäiväkotia, jossa olisi huomioitu erityisesti liikuntavammaiset lapset, tulisi

esteettömyyskriteerit täyttäviä päiväkoteja sijaita ympäri Espoota. Tällaisissa päiväkodeissa pitäisi

olla muun muassa pihalla esteettömät leikkivälineet ja sisällä riittävän leveät tilat liikkumista varten,

terapiatilat terapioita varten sekä pesutilat ja pesulaveri liikuntavammaista lasta varten.


Helsingin kaupungilla on esteettömän päiväkodin rakentamiseen erittäin kattava ohje, jossa

huomioidaan sekä ulko- että sisätilat: https://www.hel.fi/static/hki4all/kirjasto/Tarkistuslistat_esteettomyys_paivakodeissa.pdf.


Tämä Helsingin esteettömyysohje pitää sisällään paljon enemmän, kuin mitä Espoon minimivaatimus

esteettömyydestä on tällä hetkellä. Espoossa esimerkiksi ulkotilojen osalta riittää, että leikkipaikalla

on yksi pesäkeinu (johon liikuntavammainen lapsi ei edes pääse ilman apua) sekä alustana

hiekkatekonurmi tai muu vastaava irtosoran sijaan.


Esteettömien päiväkotien lisäksi myös esteettömistä leikkipuistoista on Espoossa pulaa. Kalajärvellä

Rinnekotisäätiön kupeessa on hienosti varusteltu Espoon ainoa esteetön leikkipuisto, mutta se on

hyvin syrjässä maantieteellisesti. Alueellisen yhdenvertaisuuden kannalta olisi toivottavaa, että

esteettömiä leikkivälineitä löytyisi asukaspuistoista eri puolilta Espoota.


Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme seuraavat kysymykset:

 1. 1. Mikä on liikuntavammaisille sopivien eli esteettömien päiväkotien ja leikkipuistojen nykytilanne Espoossa, ja mitkä ovat tulevaisuudensuunnitelmat näiden rakentamisesta?

 2. Paljonko maksaisi perustaa jokaiselle Espoon suuralueelle vähintään yksi liikuntavammaisille sopiva esteetön päiväkoti ja leikkipuisto, jotta inkluusio ja alueellinen yhdenvertaisuus toteutuisivat nykyistä paremmin?

 3. Milloin Espoon kaupunki aikoo päivittää esteettömän rakentamisen ohjeitaan ja minimitason esteettömyysvaatimuksiaan päiväkotien ja leikkipuistojen osalta vastaamaan Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelman tasoa ja sitä myöten YK:n vammaissopimuksen ja lapsen oikeuksien sopimuksen vaatimuksia?

Espoossa 30.8.2021

Sara Saramäki (kesk) ja Riikka Pakarinen (kesk)

 • Espoon Keskusta

Espoon Keskusta lähtee uudistuneella valtuustoryhmällä ja muilla luottamushenkilöillään vaikuttamaan vastuullisesti ja yhteistyökykyisesti Espoon puolesta. Kaupunkilaisten kuulemisen jo asioiden käsittelyn alkuvaiheessa on oltava päätöksenteon perustana. Paikallisuus ja lähidemokratia ovat Keskustan keskeisiä periaatteita nyt alkaneella valtuustokaudella.


Riikka Pakarinen tiivistää nyt alkavan valtuustokauden tavoitteita näin: "Valtuustoryhmän puheenjohtajana aion tehdä kaikkeni, että ryhmämme pienestä koosta huolimatta meille tärkeät asiat kuuluvat ja näkyvät valtuustossa.Tulemme taistelemaan yhdenvertaisen Espoon puolesta, jossa kaupunginosia kehitetään tasa-arvoisesti, lähikoulut, päiväkodit ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet turvaten. Syksyn tärkein ponnistus tulee olemaan budjettineuvottelut. Siltä osin pidämme tärkeänä, että kaupungin taloutta saadaan tasapainoon ja menoja ja investointeja kohdennetaan järkevästi. Koronan jälkeisen ajan osalta tulee huolehtia, siitä että erityisesti nuoriin ja toisaalta taloudellisia iskuja kokeneisiin yrityksiin pystytään satsaamaan resursseja. Valtuustoryhmänä haluamme pitää tiivistä yhteyttä espoolaisiin."

Uutena valtuutettuna Sara Saramäki on tyytyväinen valtuuston hyväksymään valtuustokysymykseen päiväkotien ja leikkipuistojen esteettömyydestä Espoossa. "Valtuustokysymyksessä vaaditaan kaupungilta selvitystä kolmeen asiaan;

1. Mikä on liikuntavammaisille sopivien eli esteettömien päiväkotien ja leikkipuistojen nykytilanne Espoossa, ja mitkä ovat tulevaisuudensuunnitelmat näiden rakentamisesta?

2. Paljonko maksaisi perustaa jokaiselle Espoon suuralueelle vähintään yksi liikuntavammaisille sopiva esteetön päiväkoti ja leikkipuisto, jotta inkluusio ja alueellinen yhdenvertaisuus toteutuisivat nykyistä paremmin?

3. Milloin Espoon kaupunki aikoo päivittää esteettömän rakentamisen ohjeitaan ja minimitason esteettömyysvaatimuksiaan päiväkotien ja leikkipuistojen osalta vastaamaan Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelman tasoa ja sitä myöten YK:n vammaissopimuksen ja lapsen oikeuksien sopimuksen vaatimuksia?".

Espoon kapunginvaltuuston ensimmäisessä kokouksessa 30.8. luottamustehtäviin nimettiin Keskustan nimissä seuraavat henkilöt:

 • Kaupunginhallitus

 • Sara Saramäki, varajäsen 2021-2024 ja jäsen 2024-2025​

 • Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 • Johanna Tikanmäki, varajäsen

 • Tila- ja asuntojaosto

 • Sara Saramäki, jäsen

 • Mikko Hintsala, varajäsen

 • Kaupunkisuunnittelulautakunta

 • Seppo Salo, varajäsen

 • Tekninen lautakunta

 • Tommi Halkosaari, jäsen

 • Topi Haarlaa, varajäsen

 • Kestävä Espoo -kehitysohjelma

 • Sofia Tuisku, jäsen​

 • Liikuntalautakunta

 • Linda Kupila, jäsen

 • Maija Mikkoja, varajäsen

 • Tarkastuslautakunta

 • Aili Pesonen, jäsen

 • Simo Repo, varajäsen

 • Keskusvaalilautakunta

 • Ahti Hurmalainen, varajäsen

Lisäksi muihin toimielimiin Espoon Keskusta on esittänyt seuraavia henkilöitä:

 • Vanhusneuvosto

 • Erja Tikka, jäsen​

 • Tuulia Koskinen, varajäsen

 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta

 • Jenna Leppänen, jäsen

 • Terhi Sundström, varajäsen

 • Päihdeasian neuvottelukunta

 • Heidi Mannelin, jäsen

 • Vilja Männistö, varajäsen

 • Käräjäoikeuden lautamies

 • Juhana Turpeinen

 • Kiinteistötoimitusten uskottu mies

 • Matias Ollila

 • Laurea ammattikorkeakoulu Oy / Espoon-Lohjan alueneuvottelukunta

 • Tommi Virtanen, jäsen


Espoon Keskustan valtuustoryhmään kuuluvat valtuutetut Riikka Pakarinen ja Sara Saramäki, sekä varavaltuutetut Tommi Halkosaari ja Sofia Tuisku. Valtuustoryhmä on nimittänyt valtuustoryhmän sihteeriksi Outi Saarelaisen.