top of page
Apila_Rakennustyömaa.png
Puheenaiheet
Puheenaiheet: Blog2
  • Writer's pictureEspoon Keskusta


Lahnuksen koulun säilyttäminen osana Espoon kouluverkostoa on tärkeää paitsi alueen asukkaille myös koko kaupungin tulevaisuuden kannalta. Espoon Keskusta puolustaa Lahnuksen koulun säilyttämistä ja vaatii, että Espoon kaupunginhallitus päättää turvata koulun jatkon.


Pienessä lähikoulussa voidaan rakentaa vahvaa yhteisöllisyyttä, pitää ryhmäkoot pieninä ja huomioida yksittäisten oppilaiden tarpeet, sekä ennen kaikkea puuttua kiusaamiseen aivan eri tavalla kuin isoissa yksiköissä. Tällainen yhteisöllisyys on korvaamaton osa lasten kasvua ja kehitystä. Onkin erittäin surullista huomata miten tällainen täysin toimiva kouluympäristö halutaan lakkauttaa. 


Vuosittain Espoossa kamppaillaan tiukan investointikaton kanssa, joka vaikuttaa koulujen ja päiväkotien rakentamiseen. On kuitenkin olennaista ymmärtää, että jatkuvasti kasvavassa kaupungissa koulupaikkojen tarve ei ole vähenemässä, eikä yhdenkään toimivan koulun lakkauttaminen ole millään mittarilla aidosti kestävä ratkaisu.


Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavassa ja Espoon yleiskaava 2060 -luonnoksessa Lahnuksen alue on merkitty kasvavaksi pientaloalueeksi. Pientalovaltaiset alueet ovat Espoon lapsirikkaimpia alueita ja vähäisetkin lähipalvelut, kuten oma lähikoulu, ovat olennaisia koko kaupunginosan luonteelle.


On tärkeää, että Espoossa panostetaan koulutukseen ja varmistetaan, että jokaisella alueella on mahdollisuus saada laadukasta opetusta lähellä kotiaan. Lahnuksen koulun säilyttäminen olisi askel oikeaan suuntaan kohti inhimillisen kokoisia oppimisympäristöjä ja vahvempaa yhteisöllisyyttä Espoossa.


Keskustan Espoon valtuustoryhmä

Sara Saramäki, valtuutettu

Tommi Halkosaari, valtuutettu

  • Writer's pictureEspoon Keskusta

Keskustan valtuustoryhmä tuki Espoon talousarvion neuvottelutuloksen hyväksymistä vuodelle 2024. Esitämme kiitoksen kaikille valtuustoryhmille siitä, että meillä oli yhteinen tahtotila puolustaa koulutusta ja varhaiskasvatusta.


Yli 10 miljoonan lisäys pohjaesitykseen nähden voi kuulostaa hurjalta, mutta se oli välttämätöntä, että saatiin edes nykyinen kasvun ja oppimisen toimialan tarvitsema taso turvattua.” -kertoi Keskustan valtuutettu Tommi Halkosaari pitämässään ryhmäpuheenvuorossa.


Keskustan valtuutettu Sara Saramäki nostaa esiin myös haasteita: “Harmittaa tietysti, kun olisi ollut paljon tarpeita vielä parantaa ennaltaehkäisevää toimintaa, lisätä erityisopettajia, koulunkäyntiohjaajia ja S2-tukea verrattuna nykytasoon.


Espoon väestö ja lapsimäärä ovat kasvaneet hurjaa vauhtia. Tämä näkyy koulujen ja varhaiskasvatuksen resurssitarpeiden voimakkaassa kasvussa. Pelkkiä ryhmäkokoja ei voida loputtomiin kasvattaa, ilman ongelmien kasvamista. Jos ja kun Espoo haluaa olla sivistyksen kärkikaupunki jatkossakin, tältä resurssitarpeelta ei voida ummistaa silmiä.


Kasvavan kaupungin kasvavat menot tarvitsevat myös kasvavia tuloja. Emme voi välttämättä enää poissulkea kunnallisveronkaan korotuspaineita tulevina vuosina, jollei muita tulonlähteitä löydy. Mistä rahat kaupungin kasvamiseen revitään jos mihinkään olennaiseen elementtiin ei saa koskea.


Viime vuosien kasvuhimossa on unohdettu tyystin, että jos ja kun rakennetaan isoja uusia kaupunginosia, niin näihin täytyy varautua rakentamaan myös peruspalvelut. Tämän vuoksi on tärkeää ohjata kaupungin kasvua hallitusti siten, että myös verotulot kasvavat vähintään samaa tahtia.” -toteaa varavaltuutettu Sofia Tuisku.


Yhtenä tärkeänä asiana pidämme investointiohjelman korjaamista vastaamaan kaupungin kasvun aiheuttamia paineita. 10 vuoden investointiohjelmasta kouluihin ja päiväkoteihin päätetäänkin tarkemmin ensi vuoden aikana. Siellä tiedetään jo nyt olevan huomattavia lisäystarpeita, koska espoolaisten lapsien määrä on kasvanut niin hurjasti.


Lisäksi kasvun ja oppimisen toimialalla, erityisesti varhaiskasvatuksessa, on edelleen kova henkilöstöpula. Hienoa, että Espoo laatii nyt kattavan ohjelman, jolla parannetaan alan houkuttelevuutta: sisältäen mm. työskentelyolosuhteet ja palkkakysymykset.


Keskustan kannattaa aina järkeviä ratkaisuja ja korostamme yhteistyön tärkeyttä, suurien muutosten ja epävarmuuksien keskellä.” -päättää varavaltuutettu Mikko Hintsala.


Espoon kaupunginvaltuuston kokous 7.12.2023

  • Writer's pictureEspoon Keskusta

Päivitetty: 28. marrask. 2023


Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen teematapahtuma: Onko oppilashuolto kriisissä Espoon-Kauniaisten alueella?

📅 Aika: Maanantai 27.11.2023 klo 18:00

📍 Paikka: Sellon kirjaston Lava


Keskustelemassa


Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue:

- Palvelulinjanjohtaja Tuija Harakka, Ehkäisevän ja varhaisen tuen palvelut

- Palveluyksikköpäällikkö Hannele Otranen, Koulu- ja opiskeluterveydenhuollonpalvelut


Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi:

- Aluevaltuustoryhmän oj Marjut Frantsi-Lankia, Vastaava asiantuntijalääkäri

- Aluevaltuutettu Lotta Paakkunainen, juontaja


Koulun näkökulma:

- Rehtori Hanna Vihtonen-Vettenniemi, Rastaalan koulu


Tilaisuuden järjesti Keskustan Länsi-Uudenmaan aluevaltuustoryhmä yhteistyössä Keskustan Espoon ja Kauniaisten kunnallisjärjestöt

bottom of page