hero-kooste-1-580x435.png
Puheenaiheet
 
  • Espoon Keskusta

Päivitetty: 8. marrask.


Startup -yhteisön toimitusjohtaja, Keskustan varapuheenjohtaja, Espoon kaupungin- ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuevaltuutettu Riikka Pakarinen tavoittelee kansanedustajuutta kevään 2023 vaaleissa Uudeltamaalta. Hänet asetti ehdokkaaksi tänään 8.11.2022 Keskustan Uudenmaan piiri.


Olen ehdolla, koska haluan vaikuttaa keskeisiin asiakysymyksiin. Tunnen niin ulko- ja turvallisuuspolitiikan, EU:n, elinkeinopolitiikan kuin lapsiperheiden arjen asiat. Euroopassa käydään sotaa ja sen myötä näihin kaikkiin teemoihin liittyen on isoja kysymyksiä ratkottavana. Haluan omalla toiminnallani rakentaa luottamusta siihen, että politiikalla voidaan kääntää kehityksen suunta kohti turvallisempaa ja vakaampaa tulevaisuutta, Pakarinen sanoo.


Suomeen tarvitaan lisää kasvuhakuisia yrityksiä, jotka tähtäävät vientimarkkinoille. Yritysten luomien työpaikkojen ja vientitulojen avulla rahoitamme hyvinvointiyhteiskunnan myös tulevaisuudessa. Koen työni kasvuyritysten äänitorvena todella innostavana ja merkityksellisenä, mutta ajattelen, että näille näkemyksille ja osaamiselleni on eduskunnassa juuri nyt tarvetta, Pakarinen jatkaa.


Pakarisella on pitkä kokemus politiikan ja elinkeinoelämän eri tehtävistä. Hän on keskustan entinen europarlamentaarikko vuosilta 2009-2014 ja on työskennellyt aiemmin muun muassa Panimo- ja virvoitusjuomateollisuus ry:n toimitusjohtajana, pääministeri Sipilän EU-neuvonantajana sekä Metsäteollisuus ry:ssä edunvalvontapäällikkönä ja johtoryhmän jäsenenä. Keskustan varapuheenjohtajan hän on toiminut sekä 2012-2014 että vuodesta 2020 alkaen. Pakarinen on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden maisteri ja työn alla on väitöskirja EU:n puolustuspolitiikasta.


Olen ollut viimeksi ehdolla ammattipoliitikon tehtävään vuonna 2009. Ehdokkuus on pitkän harkinnan tulos. Koen, että minulle on kertynyt politiikan ulkopuolisista töistä sellaista osaamista ja kokemusta, josta on hyötyä kansanedustajan vaativassa tehtävässä.


Pakarinen on tunnettu myös urheiluvaikuttajana ja hän toimii tällä hetkellä Suomen Urheiluliiton varapuheenjohtaja. Varkaudesta politiikkaan ponnistanut Pakarinen on asunut Uudellamaalla vuodesta 2007 lähtien. Tällä hetkellä hän asuu Espoossa, jossa hän toimii toista kautta kaupunginvaltuutettuna. Hän on myös Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuutettu. Keskustassa Pakarinen vetää kaupunkitoiminnan verkostoa. Verkosto on asettanut puolueelle tavoitteeksi olla suurin puolue pääkaupunkiseudulla vuonna 2031.


Espoolaisena äitinä elän joka päivä lapsiperhearkea. Lasten ja nuorten aseman parantaminen on mielestäni keskeisimpiä asioita, joihin seuraavalla vaalikaudella tulee panostaa. Jokaisella lapsella ja nuorella on merkitystä. Siksi haluan turvata lasten oikeudet hyvään peruskouluun, oppimiseen sekä harrastamiseen. Keskustan johdolla tällä vaalikaudella toteutettu harrastamisen Suomen malli on askel oikealla tiellä syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Ensi vaalikaudella katse on käännettävä peruskouluun: perustaitoihin on panostettava myös oppipolun alun jälkeen. Sujuva kirjoitus- ja lukutaito sekä matematiikan osaaminen ovat edellytys koulussa pärjäämiselle, Pakarinen toteaa.


***

Lisätiedot:

Riikka Pakarinen, puh. 040 5800 833 Twitter @RiikkaPakarinen // Facebook riikkaepakarinen // Instagram pakarinenriikka


Riikan kampanjatiimiin voi ilmoittautua Riikan some-kanavien kautta (Twitter @RiikkaPakarinen // FaceBook riikkaepakarinen // Instagram pakarinenriikka) tai olemalla yhteydessä Riikkaan puhelimitse puh. 040 5800 833. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

  • Seppo Salo

Nyt on varmistettava, että kaupungin johdolla, viranhaltijoilla ja poliittisilla luottamushenkilöillä on yhteinen intressi edistää nykyisten asukkaiden osallisuutta paikallishallinnossa niin, että heidän vaikutusmahdollisuutensa sukkaina, palvelujen käyttäjinä ja kuluttajina sekä omaa elinympäristöään koskevien ratkaisujen toimeenpanijoina paranevat. Meidän on varmistettava, että Espoota kehitetään ensisijaisesti niin, että nykyisten asukkaiden asumiseen ja hyvään elämään liittyvät arvot huomioidaan. Näin varmistetaan, että he haluavat asua täällä tulevaisuudessakin.


Seuraavaksi pohditaan minkälaisia uusia asukkaita liike-elämä ja julkiset palvelut jatkossa tarvitsevat ja miten varmistetaan tulijoiden ammatillinen ja kielikoulutus sekä kotouttaminen.


Suuralueita on kehitettävä tasapuolisesti. Niiden kaupunkikeskuksia on vahvistettava ja alueen kylien elinkelpoisuus on taattava. Suuralueilla tulee sijaita hyvät sosiaali- ja terveydenhoitopalvelut (lähipalvelukeskukset), hyvä valikoima erikoistavarakauppoja, yhteispalvelupiste, hyvät kirjastopalvelut, hyvät ulko- ja sisätilat kulttuuri- ja urheiluharrastuksia varten, alueen kysyntää vastaava määrä oppilaspaikkoja oppilaitoksissa, joissa voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon tai ylioppilastutkinnon sekä ammattitutkintoja. Kaikilla suuralueilla tulee saavuttaa 100 % työpaikkaomavaraisuus.


Kylissä tulisi olla erilaisia ja erikokoisia asuntoja/taloja, jotta erilaisissa elämäntilanteissa ja elämänkaaren eri vaiheissa voisi löytää omalta kylältä asunnon. Kyliltä tulisi löytyä alakoulu, päiväkoti, päivittäistavarain ostospaikat, lähivirkistys- ja ulkoilualueet, tilat asukastoiminnalle (asukaspuistot) ja työpaikat mahdollisimman monelle. Tavoitteena on, että jokaisen asukkaan lähellä (kolmen minuutin kävelymatkan etäisyydellä) on lähiviheralue ja kävelymatkan etäisyydellä lähimetsä sekä hyvät kevyen liikenteen yhteydet.


Seppo Salo

kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsen (Kesk)


Espoon Keskusta esittää Tea Saarnialaa eduskuntavaaliehdokkaaksi Uudellemaalle. Keskustan Uudenmaan piiri nimeää uusia eduskuntavaaliehdokkaita Uudellemaalle syyskokouksessaan 8.10. Järvenpäässä.


Tea Saarniala on 50-vuotias kiinteistöalan ammattilainen toimien avainasiakaspäällikkönä (KAM) isännöitsijätoimistossa. Tea toimii myös esihenkilönä tiimille managereita, kiinteistösihteereitä ja vuokravalvojia, sekä kuuluu suurasiakkuuden johtoryhmään.

Politiikkaan Tea on lähtenyt halusta olla vaikuttamassa meidän jokapäiväiseen elämäämme. Perheyrityksensä osakkaana hän on oppinut kantamaan vastuuta tiukoissakin paikoissa. "Kun vastaat omalta osaltasi yrityksen toiminnasta, se antaa itseluottamusta ja kasvattaa hartioita kantamaan suurempaakin vastuuta ja politiikassa näitä ominaisuuksia tarvitaan" Tea summaa ajatuksiaan.

Tean viesti Uudellemaalle Äitinä lasten ja nuorten hyvinvointi on erittäin tärkeätä minulle. Politiikassa tulee huomioida, että se mitä päätämme tänään, vaikuttaa tavalla tai toisella lapsiimme ja heidän tulevaisuuteensa. Lasten ja nuorten pahoinvointiin tulee kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Meidän tehtävämme on huolehtia, että kunnilla on riittävät resurssit tuottaa tarpeeksi laadukkaita palveluita lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Myös elämänkaaren toiseen päähän, vanhustenhoitoon tulee varata tarpeeksi resursseja. Iäkkäät ihmiset ovat aikanaan olleet luomassa hyvinvointi -Suomea. Jokainen suomalainen saa arvoisensa vanhuuden.

Asumiseen liittyvät asiat ovat jo ammattinikin puolesta itselleni tärkeitä. Ukrainan sota on vaikuttanut merkittävällä tavalla asumiseen, nostamalla asumiseen kuuluvia hintoja merkittävästi. Kiinteistöjen omistajat kamppailevat kasvaneiden sähkölaskujen kanssa. Monet asunnon ostajat kamppailevat suurentuneiden lainanlyhennysten kanssa. Erilaisten komponenttien saatavuusongelmat hidastavat korjausrakentamista jne. Asumisen kulut tulee olla tulevaisuudessakin sillä tasolla, riippumatta asumismuodosta, että kaikilla ihmisillä on edelleen jonkinasteinen mahdollisuus valita itselleen ominainen asumismuoto ja asuinpaikka.

Tässä on niitä tärkeitä ydinasioita pähkinänkuoressa, jotka vaikuttavat useimpien meidän jokapäiväiseen elämäämme ja arjen toimivuuteen. Pienilläkin muutoksilla voi olla valtava vaikutus ja yhdessä voimme vaikuttaa vielä enemmän.

-Tea Saarniala, Espoo


Tutustu Teaan tarkemmin osoitteessa teasaarniala.fi