hero-kooste-1-580x435.png
Puheenaiheet
 
  • Espoon Keskusta

Espoon Keskusta esittää Tea Saarnialaa eduskuntavaaliehdokkaaksi Uudellemaalle. Keskustan Uudenmaan piiri nimeää uusia eduskuntavaaliehdokkaita Uudellemaalle syyskokouksessaan 8.10. Järvenpäässä.


Tea Saarniala on 50-vuotias kiinteistöalan ammattilainen toimien avainasiakaspäällikkönä (KAM) isännöitsijätoimistossa. Tea toimii myös esihenkilönä tiimille managereita, kiinteistösihteereitä ja vuokravalvojia, sekä kuuluu suurasiakkuuden johtoryhmään.

Politiikkaan Tea on lähtenyt halusta olla vaikuttamassa meidän jokapäiväiseen elämäämme. Perheyrityksensä osakkaana hän on oppinut kantamaan vastuuta tiukoissakin paikoissa. "Kun vastaat omalta osaltasi yrityksen toiminnasta, se antaa itseluottamusta ja kasvattaa hartioita kantamaan suurempaakin vastuuta ja politiikassa näitä ominaisuuksia tarvitaan" Tea summaa ajatuksiaan.

Tean viesti Uudellemaalle Äitinä lasten ja nuorten hyvinvointi on erittäin tärkeätä minulle. Politiikassa tulee huomioida, että se mitä päätämme tänään, vaikuttaa tavalla tai toisella lapsiimme ja heidän tulevaisuuteensa. Lasten ja nuorten pahoinvointiin tulee kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Meidän tehtävämme on huolehtia, että kunnilla on riittävät resurssit tuottaa tarpeeksi laadukkaita palveluita lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Myös elämänkaaren toiseen päähän, vanhustenhoitoon tulee varata tarpeeksi resursseja. Iäkkäät ihmiset ovat aikanaan olleet luomassa hyvinvointi -Suomea. Jokainen suomalainen saa arvoisensa vanhuuden.

Asumiseen liittyvät asiat ovat jo ammattinikin puolesta itselleni tärkeitä. Ukrainan sota on vaikuttanut merkittävällä tavalla asumiseen, nostamalla asumiseen kuuluvia hintoja merkittävästi. Kiinteistöjen omistajat kamppailevat kasvaneiden sähkölaskujen kanssa. Monet asunnon ostajat kamppailevat suurentuneiden lainanlyhennysten kanssa. Erilaisten komponenttien saatavuusongelmat hidastavat korjausrakentamista jne. Asumisen kulut tulee olla tulevaisuudessakin sillä tasolla, riippumatta asumismuodosta, että kaikilla ihmisillä on edelleen jonkinasteinen mahdollisuus valita itselleen ominainen asumismuoto ja asuinpaikka.

Tässä on niitä tärkeitä ydinasioita pähkinänkuoressa, jotka vaikuttavat useimpien meidän jokapäiväiseen elämäämme ja arjen toimivuuteen. Pienilläkin muutoksilla voi olla valtava vaikutus ja yhdessä voimme vaikuttaa vielä enemmän.

-Tea Saarniala, Espoo


Tutustu Teaan tarkemmin osoitteessa teasaarniala.fi


Keskustan valtuutettu Sara Saramäki jätti Espoon kaupunginvaltuuston kokouksessa 22.8.2022 valtuustoaloitteen hävikkiruoan vähentämiseksi Espoon järjestämissä koulu- ja muissa ruokailuissa.


Espoon tavoite on olla kestävän kehityksen mallikaupunki. Tavoitetta on edistettävä siten, että kestävät valinnat näkyvät espoolaisten arjessa. Julkisissa laitoksissa yksi tärkeä askel on ruokailujen järjestäminen kestävästi siten, ettei hävikkiruokaa synny.


Kouluruokailuissa kannustetaan aktiivisesti oppilaita siihen, että he syövät kaiken ottamansa ruuan ja siten vähentävät hävikkiä. Tämä ei kuitenkaan ole tehokas keino tilanteessa, jossa käytäntönä on kaiken esillä olleen ruuan poisheittäminen. Esimerkiksi kertaalleen tarjolla olleet hedelmät on kouluissa heitetty roskiin vain siksi, että ne ovat olleet esillä. Yksityisissä ravintoloissa on jo olemassa hyviä käytäntöjä ruokahävikin vähentämiseksi. Esimerkiksi ResQ-sovelluksen kautta kuluttajat voivat ”pelastaa” hävikkiin menossa olevaa ruokaa ja ostaa annoksia merkittävästi markkinahintaa edullisemmin. Käytäntö on todettu hyväksi ja se mahdollistaa kestävän valinnan sekä kuluttajalle että vähentää ruokahävikkiä. Unohtamatta sitä, että syömäkelpoisen ruuan poisheittäminen ei ole taloudellisestikaan kestävä valinta. Koska hyviä käytäntöjä on jo olemassa, Espoon on kestävän kehityksen edelläkävijänä aika tarttua niihin eikä jäädä takamatkalle ruokahävikin vähentämisessä.


Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Espoo selvittää aktiivisesti keinoja myydä tai lahjoittaa eteenpäin kouluissa ja muissa julkisissa ruokailuissa ylijäänyttä ruokaa ja määrittelee selkeät tavoitteet hävikkiruuan vähentämiselle. Lisäksi ehdotamme, että Kestävä Espoo -ohjelman ohjausryhmä selvityttää mahdollisuutta saada ulkoista rahoitusta pilottihankkeelle, jossa julkisessa ruokailussa syntynyttä hävikkiruokaa myydään kuluttajille.

Espoon Keskustan varavaltuutettu Tommi Halkosaari piti ryhmäpuheenvuoron 13.6.2022 valtuuston kokouksessa.

Heti alkuun on mainittava, että Taloudellisesti kestävä Espoo -säästöohjelman neuvottelut olivat hyvän henkiset ja varmasti kaikissa puolueissa jaamme huolen Espoon talouden tilasta. Uskon, että yritimme kaikki löytää sopivaa kompromissia neuvottelujen loppuun asti. Tavoitteissa Espoo pyrkii kasvamaan maan nopeinta tahtia, mutta puhumme lähikoulujemme sulkemisesta. Mielestämme kasvavalle Espoolle tämä on todella ristiriitainen tavoite, joka lopulta nousikin usean puolueen kynnyskysymykseksi.


Mielestämme kaupungin talouden tasapainottamistoimia tulisi arvioida muillakin mittareilla kuin vain euron kuvat silmissä. Vaikutteita erilaisiin kestävyyttä kuvaaviin mittareihin voisi hakea vaikka valtuutettu Markkulan mainitsemista kestävän kehityksen tavoitteista, joihin Espoo on myös sitoutunut. Espoo on kaupunkina sitoutunut muutokseen, jonka tavoitteena on taata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät tai paremmat elämisen mahdollisuudet. Lähi- ja peruspalveluista leikkaamalla se ei tule onnistumaan.


Keskustalle keskeistä kaikessa politiikassa on lähipalvelujen turvaaminen tasapuolisesti kaikkialla Espoossa. Sen olemme äänestäjillemme luvanneet ja siitä pidämme kiinni. Siksi emme enää voi hyväksyä päivitettyä Taloudellisesti kestävä Espoo -säästöohjelmaa esitetyssä muodossa. Tästä huolimatta olemme huolissamme Espoon kaupungin talouden tilasta ja pidämme kaupungin talouden tasapainottamista tärkeänä. Siksi kannatan vaihtoehtoista esitystä 8.4 TakE-ohjelmaksi, jossa pohjana on edelleen Espoon kaupungin talouden saattaminen tasapainoon, mutta kaikilla mittareilla kestävämmin. Se on juuri se valtuutettu Sistosen peräänkuuluttama esitys vaihtoehdosta jota kukaan meistä neuvotteluista lähteneistä puolueista ei ole tehnyt.


Lyhyesti vielä sanon, että kotihoidon tuen Espoo-lisän keston leikkaus kokonaisella vuodella on suuri virhe tilanteessa, jossa lapsiperheet ovat tiukilla, eikä varhaiskasvatuksessa ole nykyiselläänkään riittävästi henkilökuntaa. Meidän mielestämme tämä ei ole inhimillisesti muttei myöskään taloudellisesti järkevää. Iloitsemme kuitenkin siitä, että pitkäaikainen tavoitteemme sisarusperusteen poistamisesta on menossa nyt joka tapauksessa läpi. Se nostaa vanhempien sisarusten varhaiskasvatuksen- osallistumisastetta, mutta myös osaltaan tukee vanhempien jaksamista.


Lopuksi en voi kuin Ihmettellä miksi TakE-ohjelmassa huomioidaan tulopuolta varsin rajoitetusti, enemmän kuin alkuperäisessä ohjelmassa, mutta silti rajoitetusti. Esimerkiksi kaupungin omistamia varsin merkittävän kokoisia ja viime vuosina myös hyvin tuottoisia rahastoja ei mainita lainkaan. Rahastoissa on kuitenkin jemmassa espoolaisten rahoja, joten voisi kuvitella, että niitä käytettäisiin juuri espoolaisten peruspalveluihin, niistä leikkaamisen sijasta.