top of page
  • Writer's pictureEspoon Keskusta

Espoon Keskusta: Budjettisopu nostaa perheiden arjen etualalle


Espoon Keskusta on mukana puolueiden välisten neuvotteluiden budjettisovussa. Budjettineuvotteluissa nostettiin perheiden arkiasiat, kalliiden infrahankkeiden edelle. Kuten ennen budjettineuvotteluja vaadimme, investointien painopistettä on siirrettävä palvelemaan entistä enemmän nykyisiä espoolaisia ja heidän lähipalveluitaan. Tämä näkyy nyt saavutetussa budjettisovussa.


"Meidän mielestämme ihmisten sujuvan arjen on oltava kaiken perustana. Espoo kasvaa ja kehittyy valtavaa vauhtia ja ilman panostuksia ihmisten arkeen, emme voi kasvaa kestävällä tavalla. Tiukkaa taloudenpitoa ja priorisointeja tarvitaan seuraavina vuosina. Siihen kannattaa valmistautua ja varautua. Kaavoitus-, elinkeino ja työllisyyspolitiikka on oltava keskiössä, jotta varmistamme vahvan tulopohjan", tiivistää Espoon Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Yrjö Rossi.


Kaupungin kasvukipujen keskellä onkin erityisen tärkeää osata kohdentaa rahavarat oikeisiin kohteisiin. Erityisen tärkeänä pidämme budjettisovun mukaista lisämäärärahaa perhesosiaalityöhön, eli käytännössä lapsiperheiden matalan kynnyksen kotipalveluihin. Tämä panostus auttaa perheitä jaksamaan paremmin arjen haasteiden keskellä.


"Neuvotteluissa onnistuttiin estämään leikkaukset, jotka mielestämme olisivat vieneet espoolaisten perheiden arkea täysin väärään suuntaan. Esimerkiksi kotihoidontuen Espoo-lisää tullaan maksamaan jatkossakin, 2-luokkalaiset pääsevät mukaan iltapäiväkerhoihin, eikä koulunkäyntiavustajien määrää vähennetä", kiittelee Espoon Keskustan kunnallisjärjestön puheenjohtaja Tommi Halkosaari.

Comentários


Os comentários foram desativados.
Post: Blog2_Post
bottom of page