top of page
 • Writer's pictureEspoon Keskusta

Espoon Keskusta lähtee vaikuttavasti uudelle valtuustokaudelle

Espoon Keskusta lähtee uudistuneella valtuustoryhmällä ja muilla luottamushenkilöillään vaikuttamaan vastuullisesti ja yhteistyökykyisesti Espoon puolesta. Kaupunkilaisten kuulemisen jo asioiden käsittelyn alkuvaiheessa on oltava päätöksenteon perustana. Paikallisuus ja lähidemokratia ovat Keskustan keskeisiä periaatteita nyt alkaneella valtuustokaudella.


Riikka Pakarinen tiivistää nyt alkavan valtuustokauden tavoitteita näin: "Valtuustoryhmän puheenjohtajana aion tehdä kaikkeni, että ryhmämme pienestä koosta huolimatta meille tärkeät asiat kuuluvat ja näkyvät valtuustossa.Tulemme taistelemaan yhdenvertaisen Espoon puolesta, jossa kaupunginosia kehitetään tasa-arvoisesti, lähikoulut, päiväkodit ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet turvaten. Syksyn tärkein ponnistus tulee olemaan budjettineuvottelut. Siltä osin pidämme tärkeänä, että kaupungin taloutta saadaan tasapainoon ja menoja ja investointeja kohdennetaan järkevästi. Koronan jälkeisen ajan osalta tulee huolehtia, siitä että erityisesti nuoriin ja toisaalta taloudellisia iskuja kokeneisiin yrityksiin pystytään satsaamaan resursseja. Valtuustoryhmänä haluamme pitää tiivistä yhteyttä espoolaisiin."

Uutena valtuutettuna Sara Saramäki on tyytyväinen valtuuston hyväksymään valtuustokysymykseen päiväkotien ja leikkipuistojen esteettömyydestä Espoossa. "Valtuustokysymyksessä vaaditaan kaupungilta selvitystä kolmeen asiaan;

1. Mikä on liikuntavammaisille sopivien eli esteettömien päiväkotien ja leikkipuistojen nykytilanne Espoossa, ja mitkä ovat tulevaisuudensuunnitelmat näiden rakentamisesta?

2. Paljonko maksaisi perustaa jokaiselle Espoon suuralueelle vähintään yksi liikuntavammaisille sopiva esteetön päiväkoti ja leikkipuisto, jotta inkluusio ja alueellinen yhdenvertaisuus toteutuisivat nykyistä paremmin?

3. Milloin Espoon kaupunki aikoo päivittää esteettömän rakentamisen ohjeitaan ja minimitason esteettömyysvaatimuksiaan päiväkotien ja leikkipuistojen osalta vastaamaan Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelman tasoa ja sitä myöten YK:n vammaissopimuksen ja lapsen oikeuksien sopimuksen vaatimuksia?".

Espoon kapunginvaltuuston ensimmäisessä kokouksessa 30.8. luottamustehtäviin nimettiin Keskustan nimissä seuraavat henkilöt:

 • Kaupunginhallitus

  • Sara Saramäki, varajäsen 2021-2024 ja jäsen 2024-2025​

 • Kaupunginhallituksen konsernijaosto

  • Johanna Tikanmäki, varajäsen

 • Tila- ja asuntojaosto

  • Sara Saramäki, jäsen

  • Mikko Hintsala, varajäsen

 • Kaupunkisuunnittelulautakunta

  • Seppo Salo, varajäsen

 • Tekninen lautakunta

  • Tommi Halkosaari, jäsen

  • Topi Haarlaa, varajäsen

 • Kestävä Espoo -kehitysohjelma

  • Sofia Tuisku, jäsen​

 • Liikuntalautakunta

  • Linda Kupila, jäsen

  • Maija Mikkoja, varajäsen

 • Tarkastuslautakunta

  • Aili Pesonen, jäsen

  • Simo Repo, varajäsen

 • Keskusvaalilautakunta

  • Ahti Hurmalainen, varajäsen

Lisäksi muihin toimielimiin Espoon Keskusta on esittänyt seuraavia henkilöitä:

 • Vanhusneuvosto

  • Erja Tikka, jäsen​

  • Tuulia Koskinen, varajäsen

 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta

  • Jenna Leppänen, jäsen

  • Terhi Sundström, varajäsen

 • Päihdeasian neuvottelukunta

  • Heidi Mannelin, jäsen

  • Vilja Männistö, varajäsen

 • Käräjäoikeuden lautamies

  • Juhana Turpeinen

 • Kiinteistötoimitusten uskottu mies

  • Matias Ollila

 • Laurea ammattikorkeakoulu Oy / Espoon-Lohjan alueneuvottelukunta

  • Tommi Virtanen, jäsen


Espoon Keskustan valtuustoryhmään kuuluvat valtuutetut Riikka Pakarinen ja Sara Saramäki, sekä varavaltuutetut Tommi Halkosaari ja Sofia Tuisku. Valtuustoryhmä on nimittänyt valtuustoryhmän sihteeriksi Outi Saarelaisen.

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page