top of page
  • Writer's pictureEspoon Keskusta

Espoon Keskusta: Espoon budjetissa on tärkeintä panostaa lasten ja nuorten palveluihin


Lasten ja nuorten tilanne on koronavuosien jälkeen huolestuttava. Siksi vastikään käydyissä Espoon budjettineuvotteluissa Keskusta halusi pitää erityisesti heidän puoliaan ja taata resurssit esimerkiksi kouluihin ja varhaiskasvatukseen. Nyt talousarviossa linjattu leikkausehdotusten torjuminen ei kuitenkaan riitä. Panostuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin tarvitaan enenevässä määrin myös seuraavina vuosina.


– Espoon kasvaessa opetuksen ja varhaiskasvatuksen budjetin on kasvettava vähintään samassa suhteessa lasten määrään, jotta resurssit pysyvät edes ennallaan. Nyt sovittu rahoitustaso ei kuitenkaan riitä. Espoon varhaiskasvatus ja koulut ovat kriisin partaalla, jollei tuntuvaa lisätukea saada tulevina vuosina esimerkiksi erityisopetukseen ja koulunkäynnin ohjaajiin, toteaa Espoon Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Sara Saramäki.


Espoon varhaiskasvatuksessa kärsitään resurssipulasta ja tilanne on huolestuttava. Henkilökunnan puuttumisen takia lasten hakeminen päiväkodista kesken päivän on tullut monille espoolaisille vanhemmille valitettavan tutuksi.


– Varhaiskasvatuksen tilanteeseen tarvitaan toimia. Me espoolaiset päättäjät voimme itse vaikuttaa siihen, että Espoon kaupunki on houkutteleva työnantaja ja ammattilaiset haluavat pysyä töissä Espoossa. Palkkauksesta emme valitettavasti näissä neuvotteluissa saaneet keskustella. Onneksi meidän aloitteestamme budjettiin lisättiin määräraha päiväkotiapulaisten palkkaamiseen. Lisäkädet tulevat tarpeeseen. Tämäkin on silti vain pisara meressä siihen nähden, mitä panostuksia varhaiskasvatukseen todella tarvittaisiin, linjaa Keskustan valtuutettu Riikka Pakarinen.


Koulujen ja varhaiskasvatuksen lisäksi Keskusta halusi kiinnittää huomiota ennaltaehkäisevän työn rooliin.


– Viime aikoina olemme nähneet huolestuttavaa kehitystä nuorten jengiytymisessä ja levottomuudessa. Budjettineuvotteluissa saatiin onneksi lisärahaa nuorisotyöhön ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen. Pidän tärkeänä huolehtia siitä, että nuorille on tarjolla mielekästä tekemistä – jotain muuta, kuin kaduilla hengailua ja siitä seuraavia lieveilmiöitä, sanoo Keskustan varavaltuutettu Sofia Tuisku.


Keskustan tavoitteena oli, että budjetissa huomioidaan myös lasten ja nuorten harrastamisen mahdollistaminen. Tältä osin kaupungin vuokratuen jatkaminen ennallaan oli seuratyölle kriittisen tärkeää, toteaa Riikka Pakarinen.


Budjettineuvotteluissa tarkasteltiin myös tulevia investointeja ja tehtiin niiden osalta priorisointia:


– Investointipuolella tehtiin lisäyksiä kouluihin ja päiväkoteihin tieinvestointien kustannuksella. Ehdottomasti koulujen ja päiväkotien tilanne on nyt ensisijainen, koska peruspalvelut pitää taata kaikilla Espoon asuinalueilla, sanoo Keskustan varavaltuutettu Tommi Halkosaari.

– Espoo kasvaa niin kovaa vauhtia, myös lasten ja nuorten määrä, että lisäinvestointeja kouluihin ja päiväkoteihin tarvitaan jo tuleville vuosille. Olisi tarpeen tarkastella investointikaton ylärajaa ja esimerkiksi sitoa se indeksiin, kun rakennusalan kustannukset ovat nousseet niin paljon, Sara Saramäki linjaa.


Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page