top of page
  • Writer's pictureSara Saramäki

Keskusta kuunteli asukkaita Pohjois- ja Keski-Espoon kaavoituksessa

Valtuusto päättää tänään Pohjois- ja Keski-Espoon uudesta yleiskaavasta (POKE). On suuri kunnia päästä vielä tänään varavaltuutettuna mukaan kokoukseen, koska POKE on asia, johon minä itse ja Espoon Keskusta ovat saaneet aikaan kokoamme suuremman kädenjäljen. Yksin ei kukaan ihminen tai mikään puolue saa mitään aikaan, niin kiitos jo tässä vaiheessa kaikille puolueille yhteistyöstä. Ensin kerron vähän taustaa, ja sitten siirryn niihin konkreettisiin muutoksiin, joita sain kaavaan asukkaiden toiveiden mukaisesti tehtyä kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Lopultakin Espoon kehityksen painopiste siirtyy pohjoiseen. Alueelle on tulossa uusia kaupunkikeskuksia, mutta onneksi myös paljon kaivattua pientalorakentamista. Kaiken rakentamisen keskellä on muistettava turvata tärkeät viheralueet. Me keskustassa iloitsemme, että Pohjois-Espoon kasvu auttaa osaltaan myös alueen pienten koulujen säilymiseen: Pakankylän, Nuuksion ja Röylän koulut saavat uusista asukkaista uusia oppilaita. Yleiskaavaa on valmisteltu vuosikausia, erityisen intensiivisesti koko tämän vaalikauden ajan, ja loppusuora on vihdoin käsillä. Minä olen viettänyt aikaa POKEn parissa satoja tunteja, välillä lähes viikoittain: asukastilaisuuksissa, seminaareissa, lautakunnan kokouksissa ja ylimääräisissä neuvotteluissa puolueiden kesken.

POKE-yleiskaava oli viime syksynä asukkaiden nähtävillä. Asukkaat antoivat kaavasta satoja muistutuksia. Minun ja keskustan mielestä asukkaiden näkemyksiä pitää kuunnella, ja niiden mukaan pitää myös toimia. Siksi tein keskustan nimissä POKE-yleiskaavaan toistakymmentä muutosesitystä kaupunkisuunnittelulautakunnan kokoukseen. Ne kaikki perustuivat asukkaiden antamiin kaavamuistutuksiin. Suurin osa niistä koski nykyisten pientaloalueiden turvaamista ja viher- ja virkistysalueiden laajentamista. Olen valtavan iloinen, että lähes kaikki nämä muutosesitykseni hyväksyttiin lautakunnassa äänestysten jälkeen tai jopa yksimielisesti.

Suuri kiitos kuuluu lautakuntakollegoilleni yli puoluerajojen: kiitos, että autoitte muotoilemaan ja tarkentamaan kompromissiesityksiä. Kiitos, että enemmistö teistä halusi kuunnella asukkaiden palautetta ja tehdä heidän toivomiaan muutoksia. Tämä oli kuntapoliittista yhteistyötä parhaimmillaan! Satojen asukkaiden toiveiden mukaisesti kerrostalomerkintä poistettiin aloitteestani lukuisilta pientaloalueilta esimerkiksi Mikkelästä, Muuralasta, Hirvisuolta, Karhusuolta, Miilukorvesta, Bembölestä, Järvenperästä, Tollinmäestä, Niipperistä ja Perusmäestä. Lautakunta esitti nyt näille alueille pientaloalueen merkintää. Keskustan esityksestä myös tärkeitä viher- ja virkistysalueita saatiin laajennettua Myntinmäessä, Oittaalla, Espoonkartanossa ja Kulmakorvessa. Sen sijaan kerrostalorakentamisen mahdollistava merkintä jäi valitettavasti edelleen esimerkiksi Viiskorven lähellä sijaitsevalle pientaloalueelle. Kyllä asuinalueita voidaan tiivistää, mutta mieluiten hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella ja huomioiden olemassa oleva rakennuskanta. Kenenkään ei pidä joutua pelkäämään kotinsa menettämistä tai ympäröintiä korkeilla kerrostalomuureilla. Valitettavasti kaupunginhallitus perui osan näistä lautakunnan hyväksymistä muutoksista. Se muun muassa palautti kerrostalomerkinnän Nepperiin ja Haapaniemeen sekä louhinta-alueen laajennuksen Kulmakorpeen. Kaupunginhallitus myös rajasi POKE-yleiskaavasta pois isoja alueita, jotka menevät uudelleen nähtäville. Tänään valtuuston käsittelyssä on siis alkuperäisestä hieman karsittu, mutta edelleen merkittävän laaja yleiskaava. Tulevat päättäjät pääsevät tekemään myös ensi kaudella tärkeää työtä sekä täydennettävän yleiskaavan että nyt päätettävän POKE-alueen asemakaavoituksen parissa. Asemakaavoissa ratkaistaan lopullisesti, mitkä alueet säilyvät virkistyskäytössä ja mihin niitä kerrostaloja lopulta rakennetaankaan. Teen kaksi Keskustan toivomusesitystä, jotka koskevat niitä lautakunnan päätöksiä, jotka kaupunginhallitus kumosi: 9.9 Valtuusto toivoo, että Viiskorven, Nepperin ja Haapaniemen alueilla tehtäisiin HSL:n kanssa ennakoidusti joukkoliikenneyhteyksien parantamiseksi suunnitelmat, jotta toimivammat yhteydet otettaisiin käyttöön heti, kun alueiden tiivistyminen on toteutumassa. Perustelu: Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan pientaloalueita Viiskorven, Nepperin ja Haapaniemen alueella A2-alueita ei muuteta lautakunnan esityksen mukaisesti A3-alueiksi, koska alueet ovat kehittyvän joukkoliikennekäytävän varrella. Ei saa käydä niin, että alueille aletaan rakentaa tiiviisti, mutta tiivistämisen perusteluina käytettyjä parempia joukkoliikenneyhteyksiä ei olekaan tulossa. 9.10 Valtuusto toivoo, että Kulmakorven alueella otettaisiin paremmin huomioon ja ennaltaehkäistäisiin maa-aineskäsittelystä ympäröivälle seudulle koituvia melu- ja muita haittoja. Perustelu: Kulmakorven alueella kaupunkisuunnittelulautakunta yksimielisesti pienensi erityisaluetta (E) ja laajensi sekä siirsi suojaviheraluetta (EV), mutta kaupunginhallitus perui nämä päätökset, koska alueella halutaan lisätä maa-aineskäsittelytoimintaa. Seudun asukkaiden mukaan toiminnasta on jo nykyisin paljon haittaa heille ja ympäristölle.


Sara Saramäki Varavaltuutettu ja kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Espoossa (kesk.) Puh. 040 5609 040 sarasaramaki.fi


Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page