top of page
  • Writer's pictureEspoon Keskusta

Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaava turvaa luonnon ja tuo kaivattuja pientalotontteja

Päivitetty: 5. marrask. 2020


Keskustan mielestä Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavaehdotus on hyvä. Asukkaiden odottama yleiskaava on monimuotoinen kokonaisuus luontoarvoja, lähipalveluita, viihtyisiä pientaloalueita, tiiviitä kaupunkikeskuksia ja maaseutumaisia kyliä. Yleiskaavaehdotus on pitkän, yli valtuus


tokausien kestäneen työn tulos. Työtä on tehty laajalla virkavalmistelulla ja kaikkien poliittisten ryhmien yhteistyöllä.


Lähtiessään toteutumaan yleiskaava tuo kaupungin kehittämisen painopistettä selvästi poispäin Etelä-Espoosta, jossa se on viimeiset kymmenen vuotta metrokäytävän kehittämisen myötä ollut. Nyt kehittämisen linjoiksi ovat nousemassa selvästi Kaupunkiradan ja Tunnin junan kehityskäytävät sekä Kehä III:n ja Vihdintien varsien kehityskäytävät.


Yleiskaava mahdollistaa aseman seuduilla hieman tiiviimpää ja korkeampaa asutusta, kuitenkaan vehreyttä ja viihtyisyyttä unohtamatta. Muilla yleiskaavan alueilla luvassa on monipuolista ja väljempää, paikoin jopa maaseutu- ja korpimaista pientaloasumista. Yleiskaavan ansiosta Espoossa on mahdollista tietynlainen omavaraisuus ja moderni kylätalous. Pohjois- ja Keski-Espooseen tulee myös lisää palveluita ja työpaikkoja, ja joukkoliikenneyhteydet paranevat.


– Lähiluonto, virkistys- ja suojelualueet ovat Keskustalle tärkeitä, ja siksi niitä onkin yleiskaavassa osoitettu runsaasti, kehuu Sara Saramäki, Keskustan edustaja kaupunkisuunnittelulautakunnassa. – Luontoarvojen säilyminen pitää turvata vielä tarkemmassa tarkastelussa esimerkiksi Myntinmäen uudella asemanseudulla.


Palveluverkon ja lähipalvelujen turvaaminen tarvitsee sekä riittävää asukaspohjaa että verotuloja. Espoo on pitkään kärsinyt muuttotappiota naapurikuntiin Kirkkonummelle, Vihtiin ja Nurmijärvelle, kun erityisesti lapsiperheet ovat halunneet edullisempia pientalotontteja.


– Espoossa Kokoomuksen ja Vihreiden johdolla vuosia toteutettu yksipuolinen kaupunkirakenteen tiivistäminen on johtanut siihen, että uusia asukkaita on kyllä saatu, mutta vain vähän veronmaksajia, muistuttaa Keskustan kaupunginhallitusedustaja Jussi Holma. – Tämä on johtanut myös kaupungin talouden kurimukseen ja raskaaseen velkaantumiseen. Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavan monipuolisen asuntorakentamisen myötä tähän on mahdollisuus saada muutos.
Maanantaina kaupunginhallitus asettaa nähtäville Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksen. Keskusta toivoo asukkaiden kanssa aktiivista vuoropuhelua, jotta yleiskaavaa saadaan muokattua vastaamaan asukkaiden toiveita.


Lisätiedot:

Jussi Holma, kaupunginhallituksen jäsen

Sara Saramäki, kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Commenting has been turned off.
Post: Blog2_Post
bottom of page