top of page
  • Writer's pictureSofia Tuisku

Valtuustokysymys S2-opetuksen resursseista Espoossa


Keskustan varavaltuutettu Sofia Tuisku jätti Espoon kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.3.2023 valtuustokysymyksen S2-opetuksen resursseista Espoossa.


Viimeaikaiset uutiset oppilaiden heikentyneistä oppimistuloksista ovat hälyttäviä ja vaativat toimia myös kuntatasolla. Oppimistuloksia tarkasteltaessa on noussut esiin oppimiserot maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja suomea äidinkielenään puhuvien oppilaiden välillä.


Aiheeseen liittyen Yle oli tehnyt valtakunnallisen kyselyn opettajille S2-opetuksen resursseihin liittyen. Lähes kaikki kyselyyn vastanneet opettajat kokivat, että heillä ei ole riittävästi mahdollisuuksia eritasoisten oppilaiden tukemiseen.


Riittävien resurssien turvaaminen S2-opetukseen ei tarkoita ainoastaan riittävää S2-opettajien ja opetuksen määrää, vaan myös valmisteltua oppimateriaalia sekä koko henkilöstön osaamisen varmistamista. Kaikilla opettajilla ei välttämättä ole koulutusta kielellisen moninaisuuden kohtaamiseen ja he voivat kokea jäävänsä tilanteen kanssa yksin. Opettajien jaksamisen kannalta on erittäin tärkeää, että S2-oppilaiden opettamiseen on kokonaisuudessaan riittävät resurssit.


Me allekirjoittaneet valtuutetut kysymme S2-opetuksen järjestämisestä ja resursseista Espoossa:

  1. Millä tavoin S2-opetuksen resurssit on Espoossa jaettu? Miten resurssoinnissa on otettu huomioon vieraskielisen väestön määrä kullakin oppilaaksi ottoalueella ja koulussa?

  2. Onko selvitetty, miten Espoon koulujen opettajat kokevat S2-opetuksen resurssien riittävyyden? (Jos, niin miten?)

  3. Minkälaisia toimia mahdollisesti tarvittaisiin, että S2-opetuksessa olisi riittävät resurssit kaikkialla Espoossa?

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page