top of page
Apila_Rakennustyömaa.png
Puheenaiheet
Puheenaiheet: Blog2
  • Writer's pictureAlpo Rivinoja

Oletko viime aikoina yrittänyt löytää Tapiolasta Postin toimipaikan? Hakemalla sellainen kyllä löytyy rakennustyömaiden keskeltä pihan perältä, mutta mitä siellä on vastassa: OmaPostiksi nimetty kioski, jossa toimimalla itse postivirkailijana pystyt toki lähettämään ja vastaanottamaan postia. Tila koostuu enimmäkseen lokerorivistöistä.


Me tapiolalaiset haluamme enemmän. Emme me kaikki ole diginatiiveja, emmekä bittinikkareita. Yhä suurempi osa meistä on ikääntyneitä, jotka odottavat edelleen saavansa ihmisen antamaa asiakaspalvelua. Ilmaiseksi emme sitä pyydä; olemme tarvittaessa valmiita maksamaan.


On perin erikoista, että saadaksemme palvelua meidän on matkattava Isoon Omenaan. Eikö Tapiolan kokoinen asiakaspohja riitä edes yhden asiakaspalvelijan palkkaamiseen, PostiGroup? Me haluamme OmaPostin tilalle Oman Postin.


Alpo Rivinoja

Keskustan kuntavaaliehdokas 2021Espoon kaupunginhallitus kehotti tammikuussa terveystointa tekemään selvityksen Suur-Leppävaaran alueen terveyspalveluista tulevaisuudessa. Lähes vuosi siinä meni ja varsinkin Viherlaaksossa selvitystä oli odotettu innokkaasti. Selvityksen tarve syntyi Viherlaakson terveysaseman siirtyessä väistöön Kiloon. Siirto merkitsi koko yli 19 000 asukkaan jäämistä ilman lähipalveluja.


Niinhän siinä kävi kuin pelättiin. Selvitys ei tuonut mitään selvyyttä Viherlaakson alueen palveluista.

Selvitykseen liittyi kysely, jonka terveystoimi oli tilannut Taloustutkimukselta loka-marraskuussa 2020. Kyselyssä palveluiden tarjoamisesta kysyttiin 502 asukkaalta ja lisäksi puhelimitse syvähaastattelulla 14 asukkaalta. Selvityksessä ei kerrota, kuinka moni vastaajista oli Viherlaakson palvelualueelta, siis Viherlaaksosta, Lippajärveltä, Laaksolahdesta tai Lähderannasta. Samoin taustatekijöistä jää kertomatta vastaajien ikäjakauma.


Kysely oli laadittu niin, että laajan palvelutarjonnan sotekeskus, joka kuvauksen mukaan on auki lähes aina, saadaan vaikuttamaan erittäin positiiviselta vaihtoehdolta. Lähipalvelut kuvataan suppeiksi ja rajallisesti auki oleviksi.


Toiseksi kyselyn tulkinnan mukaan jopa Viherlaakson alueen +65-asukkaat kannattavat yhtä sote-keskusta, vaikka sinne olisi pitempi matka. Haluaisin tietää, osallistuiko kyselyyn todellakin tilastollisesti riittävä määrä Viherlaakson yli 65-vuotiaita asukkaita. Alueen Facebook-ryhmässä käydyn keskustelun mukaan näin ei todellakaan ollut.


Kolmanneksi ilmeisesti korkeimman hyväksymispistemäärän kyselyssä saa vaihtoehto: ”Suur-Leppävaaran alueella olisi muutamia eri asiakasryhmien palvelutarpeeseen suunnattuja laajan palveluvalikoiman toimipisteitä.” Viherlaakson väistöön siirretyllä terveysasemalla oli varsin laaja palvelutarjonta. Siellä oli terveyskeskus, Hus-laboratorio ja kotipalvelun toimipiste. Miksi sellaista ei voisi jatkossakin alueella olla? Leppävaaran alueella terveyspalvelut ovat jo nykyisin pahasti ruuhkautuneet. Onko palvelujen keskittäminen paras tae sujuvasta palvelusta?


Onko niin, että Espoon viiden kaupunkikeskuksen korostaminen johtaa palvelujen alasajoon viihtyisissä perinteikkäissä lähiöissä?


Aili Pesonen

sihteeri

Viherlaaksolaiset ry


  • Writer's pictureSara Saramäki

Päivitetty: 26. jouluk. 2020

HSL julkaisi luonnoksen Etelä-Espoon bussilinjaston muutoksista, kun metro alkaa liikennöidä Kivenlahteen 2023.


Luonnos on meidän Latokasken, Nöykkiön ja Tillinmäen asukkaiden kannaltamme pettymys. Bussilinjoja karsitaan, liityntäbussien reittejä pidennetään ja vaihdoton yhteys Latokaskesta Tapiolaan poistetaan.


Uusi bussilinja Latokaskesta Kamppiin on ainoa valonpilkahdus, mutta se kiertää Olarin ja Niittykummun kautta, eli matka-ajan nopeudella sekään ei pääse loistamaan.


Matkustajatyytyväisyys ja matkamäärät romahtivat Latokasken lähiseuduilla, kun suorat bussilinjat Kamppiin ja Meilahteen lakkautettiin länsimetron tulon myötä.


Liityntäyhteyksillä matka-ajat tuplaantuivat puolesta tunnista yli tuntiin. Moni perhe joutui hankkimaan uuden auton, koska muuten vanhemmat eivät olisi ehtineet hakea lapsiaan päiväkodista.


Latokasken seudulta on annettu koko metrofarssin ajan ennätysmäärä palautetta HSL:lle. Niin myös uuden linjastosuunnitelman valmistelun aikana. Silti HSL:n julkaisema linjastoluonnos on tyyliä: ”kiitos palautteesta, mutta emme aio toimia sen mukaan jatkossakaan”. Jaan asukkaiden turhautumisen.


Kun metro alkaa liikennöidä Kivenlahteen, suorat bussilinjat Länsiväylän eteläpuolelta lakkautetaan. Näiden asukkaiden on pakko bussin sijaan alkaa käyttää metroa.


Samalla metronjatkeen varteen rakennetaan koteja 100 000 uudelle asukkaalle. Metro tulee aivan täyteen jo heistä. Olisi perusteltua palauttaa suorat bussilinjat meille, jotka asumme kauempana metrosta.


Jos tahtoa löytyy, valtuutetut voivat osoittaa Espoon budjetista rahoja suorien ruuhka-ajan linjojen palauttamiseen Latokasken lähiseuduilta. Tällä vaalikaudella palautettiin suorat bussilinjat Länsiväylän eteläpuolelta, joten mahdotonta se ei ole.


Sara Saramäki

varavaltuutettu (kesk.)

Latokaski-seuran hallituksen jäsen


bottom of page